Ekonomija
Četiri člana opozvana pa ponovo imenovana u NO Razvojne banke FBiH Skupština Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine čiji je predsjednik Fadil Novalić je na 33. sjednici održanoj u Mostaru, 16. januara donijela odluku o opozivu članova Nadzornog odbora Banke,
#

Skupština Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine čiji je predsjednik Fadil Novalić je na 33. sjednici održanoj u Mostaru, 16. januara donijela odluku o opozivu članova Nadzornog odbora Banke, imenovane Odlukom od 9.6.2016. godine. Opozvani su Igor Živko, Božo Vukoja, Zvonko Landeka, Asim Omanić, Amir Avdić, Edin Bandić. 

Skupština je donijela Odluku o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

U Nadzorni odbor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine privremeno se imenuju: Igor Živko (predsjednik), članovi Almir Zulić, Amir Avdić, Mehmedalija Hadžović, Adisa Arapović-Omerbegović, Božo Vukoja i Zvonko Landeka.

"Vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora Banke imenuju se na vremenski period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine Banke o imenovanju članova Nadzornog odbora", navedeno je u odluci koju je potpisao premijer Federacije BiH Fadil Novalić kao predsjednik Skupštine Razvojne banke FBiH, a koja je objavljena u Službenom listu FBiH. 

Banka se obavezuje isplaćivati mjesečnu naknadu za angažiranje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u maksimalno predviđenim mjesečnim neto iznosima, shodno članu 7. Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/09), kao i druge pripadajuće troškove, počev od 17.01.2020. godine pa do isteka mandata vršioca članova Nadzornog odbora, odnosno do imenovanja Nadzornog odbora.

Članom 10. stav 2. tačka 4. Zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da Skupština Banke odlučuje o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora. Također, članom 11. stav 2. tačka 8. Statuta Banke propisano je da Skupština Banke odlučuje o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora.

S obzirom na to daje Skupština Banke Odlukom broj 0601-1/20 od 16.01.02020. godine opozvala članove Nadzornog odbora, u cilju osiguravanja nesmetanog rada i funkcionisanja Banke u skladu sa članom 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17 i 69/17), imenovani su vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora, na vremenski period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine Banke o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora, na način kako je to navedeno u dispozitivu ove odluke.

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.