Ekonomija
Dvije inicijative Privredne komore Federacije BiH Privredna komora Federacije BiH uputila je nadležnim institucijama dvije inicijative koje se odnose na stvaranje uslova za neometano funkcioniranje Komisije za vrijednosne papire FBiH
# Agencija

Privredna komora Federacije BiH uputila je nadležnim institucijama dvije inicijative koje se odnose na stvaranje uslova za neometano funkcioniranje Komisije za vrijednosne papire FBiH, te za donošenje Uredbe o tehničkim zahtjevima za čelik za armiranje betona.

Iz Privredne komore Federacije BiH (PKFBiH) upozoravaju da nefukcionisanje Komisije za vrijednosne papire FBiH uzrokuje nastanak materijalne štete privredi, prvenstveno finansijskom sektoru, dioničkim društvima, dioničarima i investitorima, iskazane u padu prihoda, reputacijskom riziku i neostvarene dobiti, što u konačnici direktno šalje jako lošu poruku sadašnjim i budućim investitorima.

 - Šteta će biti nemjerljiva kako za privredu direktno, tako i za budžet Federacije BiH indirektno jer će doći do smanjenja uplate poreza, doprinosa, taksi i naknada - navode iz PKFBiH.

Komora je još u martu ove godine uputila nadležnim federalnim institucijama zahtjev za hitno rješavanje zastoja u radu Komisije za vrijednosne papire FBiH u kojem ističe da je evidentno da Komisija ne obavlja svoju primarnu i zakonom definiranu funkciju, zaštitu investitora i nadzor tržišta kao i učesnika na tržištu, što uključuje i nadzor emisije i prometa vrijednosnih papira.

 - U ovom času je nemoguće izvršiti dokapitalizacije privrednih društava, čime su investitori spriječeni da svojim sredstvima izvrše kapitalno jačanje društava koja posluju u Federaciji BiH - dodaju iz PKFBiH te naglašavaju da su zajedno sa Udruženjem poslodavaca Federacije BiH pozvali nadležne institucije da hitno riješe pitanje funkcionisanja Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH i time stvore uvjete za nesmetan rad i razvoj privrede Federacije BiH.

Kada je riječ o drugoj inicijativi, Privredna komora je pozivala da se hitno donese uredba o tehničkim zahtjevima za čelik za armiranje betona. 

 - Industrija čelika u BiH, okupljena kroz sve nivoe komorskog sistema u BiH, već godinama upozorava na nezaštićenost našeg tržišta u situaciji potrebe za obezbjeđenjem sigurnih i kvalitetnih proizvoda i zaustavljanja uvoza i plasmana nesigurnih proizvoda lošeg kvaliteta. Imajući u vidu sigurnosne aspekte čelika koji se koristi u građevinarstvu, u 2019. godini pokrenuta je inicijativa za donošenje i usvajanje uredbe o tehničkim zahtjevima za čelik za armiranje betona koja se poziva na standard BAS EN 10080:2007 i Nacionalni dodatak prBAS EN 10080/NA - navode iz PKFBiH.

Radna grupa WG2 tehničkog komiteta BAS/TC4 ,,Čelik, čelični proizvodi, obojeni metali i legure“ koja je bila formirana na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je još ranije izradila Nacionalni dodatak na standard BAS EN 10080:2007 ,,Čelik za armiranje betona — zavarivi armaturni beton“ koji je urađen i proglašen u predviđenom roku, ali predstavlja samo osnov za dalje aktivnosti koje se prije svega odnose na donošenje i usvajanje uredbe o tehničkim zahtjevima za čelik za armiranje betona, sa obavezujućom primjenom prilikom uvoza u BiH.

Privredna komora FBiH je u inicijativi upućenoj Vijeću ministara BiH, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvu komunikacija i prometa BiH naglasila da je potrebno da što prije adekvatno reaguju u interesu privrede i to na način da u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti, Vijeće ministara BiH, na prijedlog nadležnog ministarstva donese uredbu o tehničkim zahtjevima za čelik za armiranje betona. Radnu verziju uredbe sačinile su stručne službe Privredne komore FBiH.

Iz Privredne FBiH su apelovali na nadležne institucije da ovu inicijativu shvate krajnje ozbiljno, te u tom smislu preduzmu potrebne aktivnosti, kako bi se industrija čelika u BiH stavila u ravnopravniji položaj u odnosu na inostrane proizvođače čelika, a i kako bi se ujedno zaštitilo i domaće tržište, saopćeno je iz PKFBiH.

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.