Ekonomija
Potpisan ugovor za usluge mjerenja radioaktivnosti u Trgovskoj gori Na određenom broju lokacija u opštini Dvor i dijelu puta kojim će se transportovati radioaktivni otpad do skladišta biće mjeren ambijentalni dozni ekvivalent odnosno postojeća doza radioaktivnosti u okolini.
#

Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane "Krško" potpisao je ugovor za usluge mjerenja radioaktivnosti na području opštine Dvor sa konzorcijumom koji čine Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Institut "Ruđer Bošković" i Agronomski fakultet Univerziteta u Zagrebu.

U informaciji objavljenoj na stranici Fonda navedeno je da je ugovor potpisan nakon sprovedenog postupka javne nabavke za izradu dokumentacije i realizovanje aktivnosti za pribavljanje dozvola za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

U informaciji se navodi i da radioaktivni otpad koji će biti skladišten u centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u prvom redu potiče iz Nuklearne elektrane "Krško", te u manjem obimu iz naučnoistraživačkih instituta, medicinskih ustanova i industrijskih postrojenja koja u svom radu koriste izvore jonizujućih zračenja.

Dalje je objašnjeno da je svrha istraživanja potpun i nezavisan pregled stanja radioaktivnost i, na samoj lokaciji Čerkezovac i okolini, ali i cijelom području opštine Dvor, te da se mjerenja obavljaju propisanim metodama posredstvom akreditovanih laboratorija i stručnog osoblja, a rezultati trebaju biti uporedivi sa graničnim vrijednostima i zvaničnim podacima sa drugih lokacija.

"Na osnovu rezultata definisanja postojećeg stanja može se preciznije definisati potreba budućeg redovnog monitoringa, odnosno praćenja stanja okoline objekta", navedeno je u informaciji.

Uzorkovanja i mjerenja sprovodiće se u periodu od godinu dana, a u ovom periodu biće obavljeno uzorkovanje površinskih voda, koje sa svih strana okružuju lokaciju Čerkezovac, te ribe iz površinskih voda, izvorskih, bunarskih i podzemnih voda, zemljišta na cijelom području opšine, hrane sa poljoprivrednih gazdinstava, meda i drugih pčelinjih proizvoda, organizama iz šumskih sistema /gljive, kupine, šumske jagode, kesten/ divljači, vazduha i padavina.

Na određenom broju lokacija u opštini Dvor i dijelu puta kojim će se transportovati radioaktivni otpad do skladišta biće mjeren ambijentalni dozni ekvivalent odnosno postojeća doza radioaktivnosti u okolini.

Mjerenje će se vršiti kontinuirano, postavljanjem pasivnih dozimetrijskih sistema.

Na kraju će biti izrađen elaborat u kojem će se analizirati svi dobijeni podaci, odnosno sprovesti analiza rizika i procijeniti efektivne doze za stanovnika iz postojećih i vještačkih izvora.

Kako je navedeno, utvrđivanje nultog stanja radioaktivnosti na lokaciji centra jedna je od mjera zaštite životne sredine propisana u okviru postupka strateške procjene uticaja na okolinu za Nacionalni program sprovođenja Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, a prošireno je na područje opštine Dvor na osnovu javne rasprave, na prijedlog lokalnog stanovništva.

Uprkos protivljenju građana sa obje strane rijeke Une, kao i predstavnika lokalnih vlasti u slivu rijeke Une u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, Vlade Unsko-sanskog kantona, te vlasti Republike Srpske i BiH, Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško" odlaže u kasarni "Čerkezovac", u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

Na ovoj lokaciji bi, osim radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane "Krško", bio deponovan i postojeći institucionalni otpad.

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.