Ekonomija
Ukupni dug Bosne i Hercegovine gotovo 13 milijardi KM! Kada je riječ i o vanjskom dugu Bosne i Hercegovine je na dan 30. juna iznosio 9.316,11 miliona KM
#

Javni dug Bosne i Hercegovine na dan 30. juna ove godine dosegao je gotovo 13 milijardi maraka, navodi se to u podacima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

– Stanje javne zaduženosti BiH 30. juna 2021. godine iznosi 12.822,72 miliona KM, od čega je vanjski dug 9.316,11 miliona KM ili 72,65%, dok je unutrašnji dug 3.506,61 miliona KM ili 27,35% od ukupne javne zaduženosti. U odnosu na 31. decembar prošle godine javni dug se na dan 30. juna povećao za 629,74 miliona KM ili 5,16%, s tim da se vanjski dug povećao za 617,85 miliona KM ili 7,10%, a unutrašnji dug za 0,34% ili 11,89 miliona KM, navodi Ministarstvo.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Republika Srpska sudjeluje sa 49,82% i duguje 6.388,53 miliona KM, Federacija BiH sa 49,29% ili 6.319, 98 milona KM, institucije BiH sa 0,50% koje su dužne 64,63 miliona KM i Distrikt Brčko BiH sa 0,39%, odnosno 49,58 miliona KM.

Prema podacima Ministarstvo finansija i trezora BiH, unutrašnji dug BiH na dan 30. juna iznosio je 3.506,61 milion KM i povećan je za 11,89 miliona KM ili 0,34% u odnosu na stanje na dan 31. decembra prošle godine.

U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti Federacija BiH sudjeluje sa 33,90% i duguje 1.188, 54 miliona KM , RS sa 66,06% i ima dug od 2.316, 58 miliona KM, a Distrikt Brčko BiH sa 0,04%, odnosno 1,39 miliona KM.

 
U periodu januar-juni 2021. godine vlade entiteta i Distrikta su servisirale obaveze po osnovu unutrašnjeg duga BiH u iznosu od 324,84 miliona KM i to po osnovu glavnice 289,74 milina KM, a po osnovu kamate 35,10 miliona KM. Federacija BiH je platila 175,58 miliona KM po osnovu glavnice i 8,00 miliona KM po osnovu kamate, RS-a 113,80 milona KM po osnovu glavnice i 27,07 miliona KM po osnovu kamate i drugih troškova, a Distrikt 0,36 miliona KM po osnovu glavnice i 0,03 miliona KM po osnovu kamata, navodi se u podacima Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine.
 

Kada je riječ i o vanjskom dugu Bosne i Hercegovine je na dan 30. juna iznosio 9.316,11 miliona KM, a obuhvaća vanjski državni dug u iznosu od 8.279,50 miliona KM, koji je alociran na Federaciju BiH u iznosu od 5.131,34 miliona KM, RS u iznosu od 4.071,95 miliona KM, na Brčko Distrikt BiH u iznosu od 48,19 miliona KM i na institucije države Bosne i Hercegovine u iznosu od 64,63 miliona KM.

U stanju vanjskog duga Bosne i Hercegovine najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 29,11%, Europska investicijska banka sa 21,84%, Euroobveznicе RS-a sa 9,83%, Međunarodni monetarni fond sa 9,74%, Europska banka za obnovu i razvoj sa 7,09%, Pariški klub sa 5,61%, a što predstavlja 83,22% ukupnog stanja vanjskog duga.

Servis vanjskog duga Servis vanjskog duga Bosne i Hercegovine u prvoj polovini 2021. godine iznosio je 402,48 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 337,06 miliona KM ili 83,75%, a na kamatu 65,42 miliona KM ili 16,25%.

 

Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.