Ekonomija
Više od 3.000 firmi u Federaciji nema zaposlenih radnika Zaključak analize je da razmjerno nepovoljan poslovni ambijent, pandemija koronavirusa nije dodatno pogoršala uz napomenu da zaključak vrijedi samo ako kriza ne potraje dugo.
#

Finansijsko-informatička agencija (FIA) kreirala je novi modul „Profil pravnih osoba u Federaciji BiH“ koji će omogućiti pregled općih podataka o pravnim osobama, osnivačkoj i upravljačkoj strukturi, vitalnim finansijskim pokazateljima te statusu glavnog računa.

Novi modul koji daje pregled finansijskih pokazatelja privrednih društava, udruženja i budžetskih korisnika u Federaciji BiH, predstavljen je kroz 13 publikacija. Prema informacijama iz FIA-e, u finansijskim izvještajima više od 3.000 privrednih društava nema zaposlenih radnika.

FIA je pripremila analizu utjecaja pandemije COVID-19 na poslovanje privrednih društava u Federaciji BiH, a za izradu analize korišteni su podaci iz Registra finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu.

Iako analiza pokazuje kako su privredna društva pretrpjela negativne posljedice usljed zatvaranja i smanjenje ekonomske aktivnosti, postoji značajan broj društava na čije poslovanje je pandemija imala pozitivan utjecaj.

Na kraju 2020. godine na tržištu FBiH poslovalo je ukupno 23.244 privrednih društava, što je za 584 društva manje nego 2019. godine (23.828 društava).

Vrijednost poslovnih prihoda, koju su privredna društva u Federaciji ostvarila u 2020. godini za 5 milijardi KM su manja nego godinu ranije (50,23 milijarde KM u 2019.godini). Dominiraju prihodi ostvareni na domaćem tržištu, dok prihodi od izvoza bilježe pad, stoji u analizi FIA-e.

Analiza pokazuje smanjenje broja zaposlenih od 16.704 (4,57 posto) u privrednim društvima u Federaciji BiH u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu.

U poslovnoj 2020. godini finansijske izvještaje je dostavilo 34.744 obveznika dok 19.163 obveznika nisu predala svoj finansijski izvještaj, a 3.049 privrednih društava koja su izvršila zakonsku obvezu predaje finansijskih izvještaja za 2020. godinu su prezentirala 0 zaposlenih radnika.

Iako nekim djelatnostima pandemija nije škodila kada je riječ o profitabilnosti i rentabilnosti ulaganja tokom 2020. godine, za hotelijerstvo i ugostiteljstvo se to ne može reći. Privredna društva iz ovih djelatnosti su pretrpjela najteže posljedice, ali prema analizi bolje nisu prošli ni elektroenergetski sektor i javna uprava i odbrana.

Zaključak analize je da razmjerno nepovoljan poslovni ambijent, pandemija koronavirusa nije dodatno pogoršala uz napomenu da zaključak vrijedi samo ako kriza ne potraje dugo.

Pored ove analize FIA je kreirala preglede finansijskih pokazatelja u Federaciji BiH kroz 13 publikacija koje su besplatno dostupne u elektronskoj formi na web portalu FIA-e.

Riječ je o pregledu poslovanja privrednih društava, udruženja i fondacija te budžetskih korisnika na federalnom nivou i poslovanja privrednih društava na području deset kantona.

Direktor FIA-e Esad Mahmutović je pojasnio da su pokazatelji finansijskog poslovanja u ovim publikacijama namijenjeni korisnicima koji imaju interes i bave se finansijskim i ekonomskim analizama i planiranjima.

“Vjerujemo da će ove publikacije biti od koristi najprije radnicima u makroekonomskom planiranju i upravljanju na svim nivoima društvenog uređenja, ali jednako tako i menadžmentu privrednih društava, poslovnim asocijacijama, predstavnicima medija, te stručnoj, naučnoj i istraživačkoj javnosti”, naveo je Mahmutović.

FIA-a je dodatno unaprijedila svoj web-portal puštajući u upotrebu modul „Profil pravnih osoba u Federaciji BiH“, a sve u cilju olakšanja dostupnosti informacija, transparentnosti poslovanja i javnog informiranja pravnih i fizičkih osoba.

Mahmutović naglašava kako će na ovaj način biti omogućeno korisnicima da besplatno, na jednom mjestu za svaku pravnu osobu u Federaciji BiH vide opće podatke o pravnoj osobi, osnivačku i upravljačku strukturu, 10 „zlatnih“ finansijskih pokazatelja kroz tri zadnje financijske godine kao i broj glavnog računa, status i banku u kojoj je otvoren glavni račun.

Pretraživanje pravnih osoba je unaprijeđeno tako da osim prema nazivu i jedinstvenom identifikacijskom broju (JIB), pravne osobe se mogu filtrirati na osnovu geografske lokacije, organizacijske strukture i šifre djelatnosti na svim nivoima kao i kombiniranjem navedenih filtera, poručuju iz FIA-e.

Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.