Ekonomija
DAN PANTHEON RAČUNOVOĐA 2020 „Digitalizacija u računovodstvu“ Izdavanje dokumenata je također optimizirano te preduzeće ili računovodstvena agencija korištenjem PANTHEON dokumentacije sada može dokumente izdati daleko efikasnije i pri tome se ne gubi ni revizijski slijed.

Glavne teme konferencije DAN PANTHEON RAČUNOVOĐA 2020, u organizaciji kompanije Datalab BH, su digitalizacija i automatizacija u računovodstvu s PANTHEON-om, primjeri dobre prakse računovodstvenih servisa/odjela, računovodstveni trendovi i zakonske izmjene u 2020. godini. Računovođama su prezentirani digitalni alati i nove funkcionalnosti PANTHEON-a, kao i usluge ePoslovanja, koje Datalab do krajnjih korisnika pruža u saradnji sa kompanijom BH Telecom, generalnim sponzorom konferencije.

U sklopu događaja održan je i okrugli sto na temu »Digitalizacija, računovodstveni trendovi i glavni izazovi 2020. te budućnost računovodstva«, koji je moderirao prof. dr. Željko Šain, a na kojem su gostovali: prof. dr. Haris Jahić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, mr. Milica Vidović, šef Odsjeka za obradu poreznih prijava u Sektoru za poreze, UIO, dr. sc. Edin Glogić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla; Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Vitez; direktor FinTech d.o.o. i Senita Polić, suvlasnica računovodstvene agencije Konto Up d.o.o. i dugogodišnji PANTHEON korisnik.

Kroz predavanja, radionice i primjere iz prakse predstavljena je optimizacija cjelokupnog procesa od prijema dokumenata u računovodstvo do izvještavanja i analize podataka uz korištenje digitalnih alata. Demonstrirane su konkretne prednosti za računovodstvene agencije i njihove klijente digitalizacijom razmjene i obrade dokumentacije. Naprimjer, klijent računovodstvene agencije može jednostavno slikati račun i poslati ga agenciji. Također, klijent može kompletnu dokumentaciju poslati računovodstvu uz pomoć masovnog skeniranja. Računovodstvo prima dokumente iz različitih izvora i oni se već nalaze u PANTHEON-u gdje se jednostavno obrađuju.

Uslugom eKnjiženja koja je vezana i integrisana uz eDokumentaciju postoji opcija automatskog unosa ulaznih fakura u PANTHEON, tj. mogućnost masovnog skeniranje svih ulaznih faktura. OCR tehnologijom se izvrši prepoznavanje teksta na fakturama te se one automatski generišu u PANTHEON-u i ti dokumenti su automatski spremni za knjiženje.

Učinkovito računovodstvo podržano je upotrebom PANTHEON Workflow-a, koji se može koristiti za optimizaciju poslovnih procesa poput zaključka godine, obračuna PDV-a, plata, amortizacije i sl. PANTHEON Workflow omogućava prije svega bolji nadzor nad procesima u preduzeću ili računovodstvenom servisu/odjelu. Omogućen je jednostavniji i brži pristup do podataka, mogućnost za bespapirno potvrđivanje dokumenata i automatska dodjela zadataka do odgovornih osoba.

Izdavanje dokumenata je također optimizirano te preduzeće ili računovodstvena agencija korištenjem PANTHEON dokumentacije sada može dokumente izdati daleko efikasnije i pri tome se ne gubi ni revizijski slijed.

Korištenjem eDokumentacije, svi dokumenti koji su ranije odlagani u fascikle ili su kružili po preduzeću mogu se jednostavno pohraniti u Cloud BH Telecoma. Tako su podaci sigurni od napada virusa i sličnih informacijskih nezgoda. S obzirom na to da su podaci novac, bitno je obezbijediti prostor i za sigurnosne kopije, odnosno backup. Računovođa može pohraniti PANTHEON baze podataka na udaljeno sigurno mjesto u Cloud i poslovati bez brige.

Usluge ePoslovanja su dostupne svim korisnicima PANTHEON-a. Jedini preduslov je narudžba/aktivacija usluge preko web portala usersite.datalab.eu i odabir paketa usluge.

»Partnerski programi BH Telecoma imaju za cilj da se u partnerskom odnosu između BH Telecoma i poslovnih partnera razviju i implementiraju nova tehnološka ili poslovna rješenja i krajnjim korisnicima plasiraju nove usluge, zasnovane na tim rješenjima. S kompanijom Datalab BH već nekoliko godina imamo uspješno partnerstvo. Ono što je ključna prednost PANTHEON Clouda je što omogućava novi način pristupa podacima i pohranjivanju podataka, koji se unose u poslovno-informacioni sistem PANTHEON. Podaci više nisu smješteni lokalno na računaru već su u cloudu (oblaku), što znači da programu korisnici mogu pristupiti sa više uređaja, u bilo koje vrijeme i sa različitih lokacija. Povezivanjem preko interneta povezuju se na svoju bazu podataka, a za rad je potreban samo PANTHEON te dovoljno brza internet veza. U data centru BH Telecoma baze podataka korisnika se sigurno pohranjuju i dostupne su 24/7«, izjavio je Haris Lučkin, direktor Direkcije za razvoj poslovanja BH Telecoma.

»Ako pogledamo budućnost možemo reći da za računovođe cijeli svijet postaje velika poslovnih arena procesa sa potencijalom povezivanja sa modernim tehnologijama. Mi u Datalabu, kao tehnološkoj kompaniji smo svjesni toga i pored već dostupnih alata za digitalizaciju i automatizaciju u računovodstvu najavljujemo dodatno rješenje PANTHEON Web Light od jula mjeseca ove godine, koji će omogućiti još efikasniji i produktivniji rad našim korisnicima«, izjavio je Nedim Pašić, direktor Datalab BH.

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.