Ekonomija
Dani otvorenih vrata u Općini Stari Grad Kao što je početkom ove godine najavio općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, Općina Stari Grad je danas započela jedinstven projekat unapređenja komunikacije sa građanima putem „Dana otvorenih vrata“.


Ova praksa se uvela sa željom da se građanima olakšaju određene procedure i na jednom
mjestu u što kraćem vremenu daju potrebne informacije i odgovore na sve njihove upite, a
kako je danas najavio općinski načelnik, provodit će se dva puta mjesečno.
„Na ovaj način omogućavamo građanima da u razgovoru sa mojim pomoćnicima na licu
mjesta rješavaju svoje probleme. To je posao i dužnost državnih službenika, da budu na
raspolaganju građanima. Pored toga što su službe otvorene za prijem građana, željeli smo i
ovako na jednom mjestu da okupimo rukovodeće državne službenike koji će naredna tri sata
odgovarati na pitanja, „izjavio je načelnik Hadžibajrić.

U Velikoj sali Općine Stari Grad građanima su na raspolaganju bili pomoćnici načelnika i
rukovodioci svih općinskih službi koji su sa njima razgovarali o različitim temama. Na ovaj
način i u terminu koji više odgovara zaposlenim osobama, ostvarena je direktna i otvorena
komunikacija općinskih službi i građana, u najkraćem mogućem roku je pružen uvid u stanje
predmeta, upoznavanje građana sa nadležnostima, dužnostima i obavezama lokalne
samouprave, ali i drugih institucija, te obećano djelovanje u pravcu rješavanja problema koje
imaju.

Pored pomoćnika i rukovodioca službi, Danu otvorenih vrata je prisustvovao i općinski
načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, kao i sekretarka organa državne službe mr Alma
Destanović, koja je također odgovarala na upite građana iz Starog Grada. Od 16:00 sati kada
su otvorena vrata Velike općinske sale.

Službe koje su učestvovale u Danu otvorenih vrata su bile: Služba kabineta, Služba za
urbanizam, Služba za investicije i komunalne poslove, Služba za imovinsko-pravne,
geodetske poslove, katastar i stambene poslove, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu
zaštitu, Služba za privredu, Služba za obrazovanje, kulturu i sport, Služba za opću upravu i
inspekcijske poslove, Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica, Služba za civilnu
zaštitu, Služba za finansije, Služba za odnose s javnošću i IS, Stručna služba Općinskog
vijeća i Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje.

Najveći broj upita građana bio je usmjeren prema službama za urbanizam, investicije i
komunalne poslove, inspekciju, te lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica. Svim
građanima kojima se nije moglo odgovoriti na licu mjesta, odgovori će se uputiti pismenim
putem, u roku od 48 sati.

'Dan otvorenih vrata' se nastavlja, te će naredni termin biti blagovremeno najavljen

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.