Ekonomija
U srijedu Dan otvorenih vrata Općine Stari Grad U srijedu, 26.februara održat će se Dan otvorenih vrata Općine Stari Grad. Ova praksa uvodi se kako bi se građanima olakšale određene procedure i na jednom mjestu dale potrebne informacije i odgovori na sve njihove upite.
#

Događaj će se održati u Velikoj sali Općine Stari Grad i holu u kojem će građanima biti na raspolaganju pomoćnici načelnika i rukovodioci svih opštinskih službi koji će sa njima razgovarati o temama koje građani delegiraju.

 Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić najavio je ovaj projekat u januaru prilikom predstavljanja poslovnih rezultata iz 2019. godine i najave projekata za 2020. godinu.

 “Planiramo već u februaru uvesti ‘Dan otvorenih vrata općine’, gdje će moji najbliži saradnici na jednom mjestu primati stranke koje se obrate i rješavati njihova pitanja i predmete. Dakle, otvorit ćemo vrata za sve one koji imaju neriješene probleme i postaviti pultove gdje će se moći evidentirati i dobiti odgovore. Ukoliko ne budu mogli dobiti odgovor na licu mjesta, odgovorit će im se naknadno pismenim putem. Ovo će postati naša redovna praksa,” izjavio je tada načelnik Hadžibajrić.

 Dan otvorenih vrata održat će se od 16 do 19,00 sati kako bi mu mogli prisustvovati i građani sa radnim vremenom koje se inače podudara sa radnim vremenom ove lokalne samouprave.

 Uposlenici Općine Stari Grad bilježit će kontakt podatke i upite svih koji dođu na Dan otvorenih vrata, te ih u skladu sa pitanjima koja iznesu upućivati za pult nadležne službe. Svaki građanin imat će priliku da dobije odgovor na svoja pitanja, a ukoliko se bude radilo o složenijoj problematici službe imaju rok od 48 sati da pismeno odgovore na upit.

 Službe koje će učestvovati u Danu otvorenih vrata su: Služba za urbanizam, Služba za investicije i komunalne poslove, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, Služba za privredu, Služba za obrazovanje, kulturu i sport, Služba za opću upravu i inspekcijske poslove, Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica, Služba za civilnu zaštitu, Služba za finansije, Služba za odnose s javnošću i IS, Stručna služba Općinskog vijeća i Sektor za tehničke poslove i obezbjeđenje.

 Ovim projektom nastojat će se omogućiti građanima direktna i otvorena komunikacija sa općinskim službama, pružiti uvid u stanje predmeta, upoznati sa nadležnostima, dužnostima i obavezama lokalne samouprave, ali i drugih institucija, te djelovati u pravcu rješavanja problema koje imaju. Istovremeno, steći će se bolji uvid u probleme sa kojim se stanovnici Starog Grada svakodnevno suočavaju na jednak način kao što se razgovara sa građanima na zborovima koji se organizuju u mjesnim zajednicama, te zajedno radi na iznalaženju najboljih rješenja.

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.