Ekonomija
Uređenje parka Mirze Delibašića i Davorina Popovića Tokom prošle sedmice radnici građevinske firme „Sela“ započeli su radove na uređenju kamene ograde oko parka Mirze Delibašića i Davorina Popovića u centru grada.

 

Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 45.185 KM, dok je za nadzor zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. Glavni projekat je uradila projektantska firma „Saraj inženjering“ iz Sarajeva.

Nosilac projekta je Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar.

-Budući da je korijenje velikih stabala platana, koja su pod zaštitom, na nekoliko mjesta oštetilo kameni zid, te je u Ulici Branislava Đurđeva podiglo i trotoar donesena je odluka da se krene u realizaciju projekta uređenja kamene ograde. Kantonalni Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo kao i Šumarski fakultet iz Sarajeva su nam dali svoju saglasnost na ponuđeni glavni projekat rekonstrukcije i sanacije obodnog kamenog zida oko ovog parka i sa njihovim stručnim službama je usvojeno projektno rješenje koje predviđa demontažu kamenog zida prema ulicama Branislava Đurđeva i Musala, te dijelova zida prema Mis Irbinoj ulici. Kako bismo sačuvali platane u sadašnjem stanju planirano je pomjeranje postojećeg kamenog zida. Novi zid će činit stari neoštećeni kamen u kombinaciji sa novim kamenom hreše koji će biti u svemu po uzoru na stari kamen. Planirane su i dodatne intervencije u smislu ojačanja novog kamenog zida, objasnili su iz Službe.

Trenutno su u toku radovi na uklanjanju starog oštećenog zida, te radovi na betoniranju dijelova novog zida na koji će biti položen kamen.

-Višak materijala i otpada svakodnevno odvozimo. Završetak ovog projekta će najviše zavisiti od vremenskih prilika te od kompleksnosti radova koji se moraju izvoditi ručno kako se ne bi oštetilo korijenje platana koji ostaju u svom postojećem stanju, kako je predviđeno pomenutim projektom, istakli su iz građevinske firme „Sela“.

 

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.