Dijaspora
Pokrenut portal za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu Na portalu su ravnomjerno korištena sva tri jezika u upotrebi u BiH, kao i oba službena pisma.
# dijaspora.mhrr.gov.ba

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović potpisali su sporazum kojim je Ministarstvu civilnih poslova predat u vlasništvo web portal za interaktivno dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu www.dopunskanastava.mcp.gov.ba.

 

dijaspora.mhrr.gov.ba / 
 

Web portal je izrađen na osnovu zaključaka Vijeća ministara BiH kojim su zaduženi Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da u saradnji sa nadležnim institucijama, pokrenu aktivnosti na uspostavi portala za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu. Izradu Web portala je u cjelosti finansiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Sadržaj portala je usklađen sa Nastavnim planom i programom za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inostranstvu izdatim od strane Ministarstva civilnih poslova BiH 2005.godine, te sa Udžbenikom za dopunsku nastavu za djecu u inostranstvu od I do IV razreda osnovne škola koji je MCP izdalo 2008. godine.

 

dijaspora.mhrr.gov.ba / 
 

Za početak, na portalu je dostupan jedan ali najobimniji predmet – Jezici i književnost naroda BiH iz udžbenika od I do IV razreda osnovne škole, sa ukupno 184 lekcije. Producirane lekcije se sastoje od kombinacije videa, animacija, teksta i slika/grafičkih primjera, priča, pripovjetki, kao i pjesmica i notnih zapisa.

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.