Dijaspora
Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Danskoj – SBHUD održao godišnju Skupštinu i radni seminar Ovaj vikend je bio radni za članove glavnog odbora Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Danskoj – SBHUD. U subotu 22. februara u gradu Hobro u Danskoj je održan radni seminar

Ovaj vikend je bio radni za članove glavnog odbora Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Danskoj – SBHUD. U subotu 22. februara u gradu Hobro u Danskoj je održan radni seminar, godišnja Skupština SBHUD-a, posjeta gradu Hobro te večernja zabava za članove Saveza.

Cilj je bio da članovi GO SBHUD-a, eksterni volonteri i partneri, firme i privatne osobe koje su na bilo koji način pomogle radu SBHUD-a kako kroz aktivnosti SBHUD-a tako i kroz aktivnosti lokalnih udruženja, mogli razmjeniti iskustva te kroz radni seminar, Godišnju skupštinu i zabavu se još bolje uvezati i poboljšati saradnju na svim nivoima.

Radni seminar je započeo sa panelom – tema panela je bila ”SBHUD na relaciji Danska-Bosna i Hercegovina”. Učesnicima seminara su se putem Skype obratili iz Sarajeva – Kemo Sarač, pomoćnik ministra u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, iz Turske – Hasan Šehović, Predsjednik SSD BIH, iz Sarajeva – Armin Alijagić, Naša Perspektiva Group, iz Engleske – Amra Mujkanović, “Remembering Srebrenica”, i Azra Šoljanin, Bosna International Forum, Sarajevo.

Na kraju su doneseni i zaključci na čijoj realizaciji će SBHUD raditi sa članicama u Danskoj, i to:

Nastaviti umrežavanje sa organizacijama i pojedincima s ciljem zajedničkih projekata i aktivnosti kako u Danskoj tako i EU i BiH;

-Razmjeniti linkove i ostale informacije sa organizacijama;
Podržati u okviru svojih mogućnosti učesće na aktivnostima, događajima, konferencijama;

Drugi dio radnog seminara je obuhvatio temu ”Strategije rada SBHUD-a”. Budući da se radi o godišnjem planu te dugoročnijoj strategiji usvojene su smjernice rada SBHUD-a:

-Nastaviti sa omasovljavanjem SBHUD koristeći ciljeve i zadatke iz Statuta saveza;
-Biti prepoznatljiva i vidiljiva organizacija u lokalnim zajednicama i udruženjima, i
-Napraviti zajednički kalendar aktivnosti udruženja koji će biti dostupan na facebook stranici.

Treći dio radnog seminara je imao internu temu “Marketing SBHUD-a”, gdje su usaglašeni pravci rada koji su vezani za marketing:

-Definisati zadatke vezane za marketing;
Napraviti godišnji plan marketinga gdje bi jedan godišnja aktivnosti okupljala sva udruženje npr. 5.juni;
-Oformiti ”ekstra” pomoć/team sekretarijatu sa definisanim područjem rada vezanog za marketing evt. pomoć od studenata, i
-Organizovati ”workshop-marketing” radi poboljšanja kvaliteta rada SBHUD i članova.
Godišnja Skupština SBHUDa je održana u skladu sa Statutom SBHUD-a. Izabrani su članovi glavnog odbora te je proširen sekreterijat SBHUD-a sa dva člana koji će imati područje rada business i marketing. Usvojen je Program rada, finansijski izvještaj SBHUD-a za 2019 godinu, i finansijski plan za 2020. godinu.

Na kraju za učesnike je organizovan obilazak grada Hobro gdje su se mogli upoznati sa historijom grada te vidjeti znamenitosti grada, a nakon obilaska lokalno udruženje BIHDAN, je pripremilo prigodnu večeru i druženje uz opuštenu atmosferu i prigodan muzički program.

Savez bosanskohercegovackih udruzenja u Danskoj – SBHUD je osnovan 2012. godine. Danas broji 9 organizacija koje ukupno imaju oko 1.500 aktivnih članova sa preko 100 volontera koji organizuju više od 150 različitih aktivnosti lokalnog karaktera širom Danske sa preko 1.200 utrošenih volonterskih sati.

 

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.