Face TV
OSCE drugi dio
Faceplus, OSCE II : Pozivamo Parlament da hitno usvoji zakon na koji se čeka već duže vrijeme Glavni nalazi izvještaja ukazuju na potrebu sveobuhvatnih promjena u načinu na koji jedinice lokalne samouprave podržavaju organizacije civilnog društva
#

U skladu sa svojim mandatom i odgovarajućim obavezama OSCE-a, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini doprinosi borbi protiv korupcije podržavajući izradu, usvajanje i promociju antikorupcijskih propisa i poboljšavajući koordinaciju tijela vlasti u provođenju ovih propisa. Korupcija je skupa: politički, u smislu narušavanja demokratije i vladavine zakona; ekonomski, trošenjem javnih resursa i odvraćanjem od ulaganja; i društveno, smanjivanjem povjerenja građana u politički sistem i njegovo vođstvo.

Indeks percepcije korupcije, koji izrađuje i objavljuje Transparency International, svrstao je Bosnu i Hercegovinu na 101. mjesto od ukupno 180 anketiranih zemalja u 2019. godini, ističući dugogodišnju stagnaciju i eroziju demokratskog sistema zemlje. Izvještaji Evropske komisije i Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO) također su u više navrata navodili da BiH mora uložiti napore koji nadilaze deklarativna zalaganja. U drugom dijelu razgovora sa Misijom OSCE-a govorili smo o samom nazadovanju BiH te na koji način to djeluje na građane.

Postoji nekoliko razloga za nazadovanje, a mnogi od njih su povezani sa prilično složenim sistemom vlasti koji karakterizira preklapanje nadležnosti na različitim nivoima vlasti. U tom kontekstu, koordinacija rada aktera koji se bave borbom protiv korupcije i dalje predstavlja izazov, naročito u domenu sprečavanja korupcije, pri čemu uloga koju imaju timovi za borbu protiv korupcije nije u dovoljnoj mjeri iskorištena i nije prepoznata. BiH nedostaje sveobuhvatan pravni i institucionalni okvir, što doprinosi nedostatku odgovornosti političkih lidera i javnih zvaničnika. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nedavno je usvojio prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa, koji ukoliko bude usvojen i u potpunosti proveden može dovesti do napretka. To će zahtijevati da se zakon primjenjuju dosljedno i bez iznimke na sve. Vlasti moraju osigurati provedbu svih zakona i ne dopustiti da slučajevi korupcije, bilo sitne ili korupcije visokog nivoa, ostanu nekažnjeni. Pozivamo Parlament da hitno usvoji ovaj zakon na koji se čeka već duže vrijeme.

Indeks percepcije korupcije Transparency Internationala može takođe odražavati povećan nivo svijesti javnosti u vezi sa sveprisutnošću korupcije u BiH. Građani prepoznaju štetu koju korupcija nanosi društvu, između ostalog putem urušavanja povjerenja ljudi u institucije i obeshrabrivanja investicija. Čini se da građani takođe prepoznaju da BiH mora prioritetno raditi na borbi protiv korupcije.

Korupcija i organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini su veliki problem, zašto je Bosni i Hercegovini potrebna Evropska unija da joj to kaže?

Kao što je gore konstatovano, vlasti i građani BiH prepoznaju rasprostranjenost i štetnu prirodu korupcije i organizovanog kriminala. Kada je u pitanju borba protiv korupcije, mandat međunarodne zajednice je ograničen na pružanje podrške i pomoći. Mnoge su države uvidjele da međunarodna ekspertiza i uporedni podaci mogu biti od pomoći u dijagnosticiranju problema i iznalaženju rješenja. Konstruktivne kritike domaćih institucija ili procesa nude se u dobroj namjeri da pomognu da se ukaže na probleme koji ometaju proces. Međutim, na kraju je na vlastima BiH da provedu promjene potrebne za napredak u najboljem interesu svih građana. - naglašavaju iz OSCE-a.  

Ako fenomen zarobljene države posmatramo kao zatvoren krug, uticaji političkih elita i moćnih oligarhija koje se manifiestuju u donošenju zakona koji su većinom u njihovom interesu zbog čega se jako puno čeka na smjenu istih?

Misija je svjesna da su mnogi građani, frustrirani zbog političke i socijalno-ekonomske stvarnosti u BiH, izgubili povjerenje u mogućnost reformi. Napredak zahtijeva usredsređenost, sposobnost i dobre namjere. Izbori pružaju građanima priliku da drže političare odgovornima, te da pokažu želju za pozitivnom promjenom u što spadaju reforme vezane za sve aspekte života, kao što je vladavina prava, korupcija, pomirenje i poštivanje ljudskih prava. - dodaju za faceplus.

 

Da bi osigurala djelotvornost politike i prakse zaštite ljudskih prava svih osoba u državi, Misija sarađuje sa nosiocima dužnosti i uživaocima prava sa ciljem poboljšanja zaštite i promocije ljudskih prava.

 

Koje i kakve izmjene zakona su neophodne da bi tužilački i pravosudni sistem u BiH funkcionisao na brži, jednostavniji i pravedniji način?

Same zakonodavne izmjene neće vratiti povjerenje u rad pravosuđa niti osigurati njegovu efikasnost. Gore pomenuti izvještaj Misije pod nazivom „Sindrom nekažnjivosti” daje jasne preporuke kao početne korake ka povećanju povjerenja u rad pravosuđa, istovremeno osiguravajući njegovu  de jure i de facto neovisnost od ostalih grana vlasti. Preporuke podrazumijevaju sljedeće:

 

  1. Sve grane vlasti, kao i nevladini akteri i donatori moraju težiti ka poticanju očuvanja neovisnosti istraživačkog novinarstva i podržati ulogu civilnog društva u ispitivanju rada pravosuđa.

 

  1. Gdje je moguće i dozvoljeno zakonom, VSTV, tužilaštva i sudovi moraju pružiti javnosti značajne informacije o relevantnim predmetima.

 

  1. Zakonodavna vlasti treba dati prioritet usvajanju izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u, koje uvode reforme usmjerene na jačanje integriteta u pravosuđu i disciplinskih procesa. Ovo podrazumijeva osiguranje potpune i funkcionalne neovisnosti Ureda disciplinskog tužioca od VSTV-a i uvođenje eksternog mehanizma odlučivanja, čime će se osigurati javna odgovornost i, istovremeno, očuvati uloga te institucije kao garanta pravosudne neovisnosti.

 

  1. Na kraju, kao prioritetno pitanje, sve grane vlasti trebaju raditi na uspostavi učinkovitog sistema za ocjenu i osiguranje integriteta sudija i tužilaca u što spada i provjera njihovih imovinskih kartona.

                                   

Građani BiH imaju pravo na profesionalno, efikasno, neovisno i odgovorno pravosuđe koje radi u okruženju bez neprimjerenog političkog ili nekog drugog vanjskog pritiska- zaključuje OSCE. 

 

 

 

Face televizija u okviru projekta Face+ koji se radi u saradnji sa USAID-om obrađuje temu korupcije u Bosni i Hercegovini. 

Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.