Face TV
U bankama u FBiH zabilježen rast aktive, kredita, novčanih sredstava i depozita

U organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine održana je poslovna prezentacija pod nazivom „Rezultati poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2018. godini“.

Prema prezentiranim podacima, subjekti bankarskog sistema u Federaciji BiH imali su uspješnu poslovnu godinu. Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić ocijenio ja da je bankarski sistem je u ovom trenutku zdrav i siguran stub ekonomije. Prema njegovim rijiečima, zasluge za rezultate u poslovanju imaju upravljačke strukture subjekata bankarskog sistema, na nivou FBiH i na nivou grupacija čije članice imaju sjedište u BiH. Istakao je da imamo miks domaćeg i stranog kapitala, a prakse, iskustva, poslovni modeli prelaze državne granice tako da nas bankarski sistem povezuje sa drugim tržištima.

Subjekti bankarskog sistema FBiH posluju u kompleksnom okruženju koje je opterećeno specifičnostima BiH. Od subjekata bankarskog sistema očekuje aktivan pristup i dosljednu primjenu regulatornih zahtjeva.

U 2018. godini zabilježen je rast aktive, kredita, novčanih sredstava i depozita, kao i poboljšanje profitabilnosti subjekata bankarskog sistema. Bankarski sistem je uređen, stabilan i siguran, ali postoji stalna potreba za nastavkom aktivnosti na usklađivanju sa relevantnim regulatornim zahtjevima i jačanju u cilju dugoročnog razvoja, podrške ekonomiji i otpornosti na negativne efekte ekonomskih ciklusa i mogućih kriza koje se prenose sa drugih tržišta.

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.