Magazin
Jedno historijsko područje i tri građevine dobile status nacionalnih spomenika Na 25. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, doneseno više odluka u vezi s proglašenjem određenih dobara nacionalnim spomenicima BiH.
#

Predsjedavajući Komisije prof. dr. Amir Pašić i članovi Radoje Vidović i Goran Milojević donijeli su odluku o proglašenju nacionalnim spomenicima - historijskog područja, nekropola sa stećcima i starim muslimanskim nišanima na Mramorju u selu Sućeska, općina Srebrenica, RS, kao i historijske građevine, Vila/Upravna zgrada Krivaja d.o.o. u stečaju u Zavidovićima, FBiH, te historijskih građevina – Bugilovića kuća u Gornjoj Tuzli, FBiH i Pravosudna palata u Sarajevu, FBiH.

 

Istovremeno, članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune Odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijske građevine – Saborna crkva (Crkva svete Trojice) u Mostaru, FBiH (u međuvremenu je skoro potpuno završena rehabilitacija objekta, te se izmjenama i dopunama Odluke štiti sakralna građevina, izvršena je kategorizacija i redefinirane mjere zaštite).

Pored toga, Komisija je donijela odluke o neispunjavanju kriterija za proglašenje nacionalnim spomenicima džamije u Berkovici, Puračić, općina Lukavac, FBiH;     džamije u Bikodžama, Puračić, općina Lukavac, FBiH; džamije u Gnojnici, Puračić, općina Lukavac, FBiH; džamije u Dobošnici Gornjoj, Puračić, općina Lukavac, FBiH i džamije u Huskićima, Puračić, općina Lukavac, FBiH; te džamije u Kosoru, Blagaj, Grad Mostar, FBiH. Također, usvojena je Odluka o produženju režima zaštite za tri dobra sa Liste peticija.

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.