Magazin
U Sarajevu predstavljen VIII i IX tom enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika Danas je u Sarajevu održana promocija VIII i IX toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, autora Dževada Jahića.
#

"Leksikografski zahvat ove vrste u nauci je u svakom slučaju veliki poduhvat koji podrazumijeva i odgovarajući rezultat. Višetomni rječnik svakog jezika predstavlja najcjelovitiji i najdublji zahvat, prije svega, u historijsko biće jezika i u isto vrijeme u njegovo savremeno postojanje i funkcioniranje. To su, u principu, dugoročni projekti koje rade ili institucije ili istraživački timovi.

Poznato je da u našem slučaju pojedinci nerijetko na sebe preuzimaju zadatak realizacije ovakvih projekata, kakav je slučaj i sa izradom višetomnog Rječnika bosanskog jezika. Pošto je to rječnik koji prezentira izuzetno bogatu građu jednog složenog historijskog prostora kakva je Bosna, samim tim, slika jezika koji se na taj način obrađuje i objašnjava je itekako važna, prije svega za samu državu Bosnu i Hercegovinu i za njeno historijsko biće.

Naravno da izvorni govornici bosanskog jezika po prvi put dobijaju cjelovitiju sliku vlastitog jezičkog naslijeđa i njegove savremene upotrebe, posebno kada je riječ o udjelu jezičkog naslijeđa u bosanskohercegovačkoj i posebno u bošnjačkoj književnosti", istaknuo je profesor Dževad Jahić.

 

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.