Vijesti
Dok varalice čekaju nekog novog Branka Perića: Sebiji priznali ispite koje nikad nije položila! Ekskluzivna "dokumentacija" pokazuje da je riječ o dva lista papira s pobrojanim ocjenama, i to bez pečata, a ne zna se ni ko je ni kada rukom ispisao i priložio ove "dokumente".
#

I dok je sve u vezi s visokoškolskim obrazovanjem Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a i supruge Bakira Izetbegovića, lidera SDA, već mjesecima šuplje poput švicarskog sira, „Avaz“ je u posjedu nove, ekskluzivne dokumentacije koja otkriva da su na Medicinskom fakultetu u Sarajevu „profesorici“ priznati ispiti koje nikad nije ni polagala na postdiplomskom studiju u Zagrebu.

Nema pečata

To potvrđuju i dva lista papira na kojima je rukom upisano deset ispita s ocjenama Sebije Izetbegović, i to na engleskom jeziku, ali bez ikakvog pečata niti ovjere dokumenta. Pobrojane su i ocjene, među kojima su i tri devetke, piše "Avaz".

Ne zna se ni ko je ni kada rukom ispisao i priložio ove dokumente, za koje je tadašnji dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Nedžad Mulabegović, izdao uvjerenje u svrhu prijave na konkurs. Tada je munjevito i krenula Sebijina akademska karijera.

 

Radi se o uvjerenju od 5. juna 1996. godine, u kojem stoji:

"Izetbegović Sebija, doktor medicine, položila je sve ispite i ispunila sve ostale obaveze na postdiplomskom studiju iz Osnova medicinskih istraživanja - Eksperimentalna medicina Medicinskog fakulteta u Sarajevu."

O ovome je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo obavijestila Tužilaštvo Kantona Sarajevo, koje već godinu provjerava Sebijinu diplomu, uz sve dokaze iz Zagreba da aktuelna direktorica KCUS-a nije završila postdiplomski studij “Ultrasound in clinical medicine”, niti da joj je na tom studiju izdata bilo kakva diploma.

Sporna komisija

To je potvrdio i indeks, koji je objavio „Avaz“, također rukom ispisan, bez pečata bilo kojeg profesora ove visokoškolske ustanove.

Da stvar bude gora, ad hoc komisija Medicinskog fakulteta u Sarajevu, osnovana na osnovu zahtjeva Senata Univerziteta u Sarajevu, prije nekoliko dana utvrdila je da je sa Sebijinim ispitima sve uredu te da imaju originalni dokument pisan rukom o ekvivalenciji ocjena.

Na čelu ove komisije je Erna Suljić, Sebijina desna ruka i osoba od povjerenja. Upravo se radi o dva lista papira s deset ocjena koje su rukom ispisane, a koje u Zagrebu Sebija nije ni položila. Prije dvije sedmice, podsjetimo, Suljić je na sjednici Senata tvrdila da je dokumentacija otuđena.

Tvrdnja dekana

Ustvari, Sebiji su priznati položeni ispiti i stečena prava s druge visokoškolske ustanove iz Zagreba, u skladu s nastavnim planovima i programima postdiplomskog studija u Sarajevu, što je u inspekcijskom nalazu potvrdio tadašnji v. d. dekana Mirsad Dorić.

"Napominjem da se u konkretnom slučaju radilo o priznavanju stečenih prava i položenih ispita s druge visokoškolske ustanove, ali u skladu s nastavnim planovima i programima postdiplomskog studija u Sarajevu, što potvrđuje i javna isprava, odnosno uvjerenje od 5. juna 1996.", naveo je Dorić u junu prošle godine inspektorima.

Međutim, ono što ne ide u prilog Sebijinim „spasiocima“, koji su je u žurbi da je spase, objavom lažnog indeksa u režimskim medijima, samo još više ukopali, da nije mogla za sedamnaest dana položiti prvi ispit, jesu dodatni dokazi iz Zagreba koji su u posjedu „Avaza“.

U martu je s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu rečeno da „u dosjeu Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a, ne postoji dokumentacija na temelju koje bismo mogli potvrditi vjerodostojnost indeksa i izdati uvjerenje o položenim ispitima“.

Novi dokazi

Ali u dodatnom pojašnjenju koje je Ministarstvo znanosti Hrvatske tražilo od ove ustanove s pitanjem zašto nije moguće doći do informacije o tome je li imenovana položila neki kolegij te je li imenovana diplomirala, je li joj izdata diploma, koji je datum diplomiranja i broj diplomiranja, navedeno je:

"Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dao je pojašnjenje kako u dosjeu Sebije Izetbegović ne postoji dokumentacija o polaganju ispita te da imenovana nakon polaganja ispita nije vratila u Studentsku referadu niti indeks niti ispitnu dokumentaciju na temelju koje bi joj se upisalo polaganje ispita u evidenciju."

Također, dat je odgovor da „imenovana nije završila postdiplomski studij „Ultrasound in clinical medicine“. O svemu ovome Tužilaštvo Kantona Sarajevo šuti već skoro dvije godine, iako su pojedini inspektori i dekani dali opširne iskaze. Dokaza je sve više. No, očito se čeka neki novi sudija Branko Perić.

Uključio se i Ured za borbu protiv korupcije

Nema ni podataka o tome koji su položeni ispiti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (prema indeksu) ekvivalenti ispitima prema Nastavnom planu i programu Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Sve ovo sada istražuje i Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo.

U informaciji Tužilaštvu tvrdi se da je Medicinski fakultet Sarajevo, u postupku stjecanja naučnog stepena Izetbegović, postupao u skladu s tadašnjim propisima iz oblasti visokog obrazovanja. Ali za takvu tvrdnju ne postoji validan dokument.

To se odnosi prije svega na Statut Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je propisivao način prelaska studenta s drugih medicinskih fakulteta i priznavanje položenih ispita, u smislu da je odluku o prelasku studenta donosio Savjet fakulteta na prijedlog dekana, a da je odluku o priznavanju ispita donosio Dekanat po prethodno pribavljenom mišljenju predmetnog nastavnika, odnosno katedre.

Šta je s doktorskom disertacijom

U inspekcijskom nalazu navedeno je i da je dokumentacija za odbranu doktorske disertacije nepotpuna. Nermana Šemić, šefica Službe za nastavu na Medicinskom fakultetu, izjavila je da je ustanovljeno da su dosjei za prijavu i odbranu magistarskog rada, prijavu i odbranu doktorske disertacije nepotpuni, odnosno da ne sadrže kompletnu dokumentaciju.

Podsjećamo da između ostalih nejasnoća u slučaju diplome Sebije Izetbegović otkrila se informacija da se dosje Sebije vodi pod brojem dosjea dr. Senada Sarića. Također je potvrđeno da prepis ispita Sebije Izetbegović na reciklažnom papiru ne smatra se dokumentom.

Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.