Vijesti
Ekskluzivno objavljujemo: Ovo su zaključci Vlade FBiH o stanju u rudnicima uglja Šta kaže Vlada, koji su naredni koraci?
# Arhiva

Vlada FBiH zasjedala je o stanju u rudnicima u BiH koje se iz dana u dan pogoršava. Prvenstveno se tu misli na rudnik Zenica čiji su radnici svakim danon u sve težoj socijalnoj situaciji. 

Portal Face.ba je došao u posjed zaključaka sa nedavno održane sjednice Vlade FBiH koje vam prenosimo u cijelosti. 

Zastupnički dom Parlamenta FBiH prima k znanju informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstava i industrije o stanju u ZD rudnicima, uglja, koja posluju sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BH d.d. Sarajevo sa pregledom rezultata u periodu 2009-20017. godina i Analizu upravljanja rudnicima sa pregledom rezultata u periodu 2009-2017. godina. 

Zadužuje se Vlada FBiH da aktivnije pristupi prestuktuiranju elektroenergetskog sektora i ZD rudnika uglja uključujući i postojeću organizaciju Koncerna u cilju da dugoročni poslovni planovi i razvoj rudnika budu u vezi sa potrebama TE, ostale industrije i potreba tržišta I o tome jedan puta godišnje izvijesti Parlament FBiH.

Zadužuje se JP Elektroprivreda BH d.d. Sarajevo da izvrši analizu sposobnosti za dugoročno održivo poslovanje za svaki rudnik uvažavajući tržište i tehnoekonomsku opravdanost održivosti eksploatacije uglja u pojedinim pogonima rudnika te da na temelju toga predloži donošenje potrebnih odluka o dinamici zatvaranja neodrživih pogona kao i pokretanje kapitalnih ulaganja za nove kapacitete I nastavak planiranih investicijskih ulaganja.

Analizu sposobnosti za dugoročno održivo poslovanje za rudnike potrebno je završiti najkasnije do 31.12. 2019. godine. Uz prijedlog za zatvaranje neodrživih rudarskih pogona potrebno je planirati zbrinjavanje radnika iz tih pogona (premještanje u druge pogone, uplata PIO i penzionisanje i otpremnine itd.)

face.ba  / 
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.