Vijesti
Građani Ljubljanske ulice zgroženi: Da li je bilo nepredviđenih radnji u izgradnji stambenog kompleksa? Ugroženost stanara – nepromišljene priče ili realnost? Šta kažu investitori, a šta građani okolnih stambenih objekata?
#

U sarajevskom naselju Kovačići, u ulici Ljubljanska 10, 7. 11.2022.  počela je izgradnja stambeno-poslovnog objekta „Ljubljanska 10“, što je izazvalo niz reakcija stanara koji žive u blizini ovog objekta, u zgradi Emerika Bluma 5-9, kao i u ulici Trnovska 9.  

„Ugroženi ljudi i imovina“ 

Kako navode stanari, na ovoj lokaciji ugroženi su ljudi i imovina jer se neki od objekata nalaze u ruševnom stanju. Uz dodatnu gradnju objekta u ulici Ljubljanska, stanari navode da se nalaze u nezavidnoj situaciji, usljed čega su se obratili nadležnim institucijama kako bi dobili konkretne podatke i informacije o izdavanju građevinske dozvole za ovaj objekat, ali i sve ostale informacije o investitoru i nastavku gradnje.  

Apel nadležnima 

Stanari su svoj apel 8. 11. 2022. godine uputili nadležnim tijelima/inspekciji u Općini Novo Sarajevo, nadležnim tijelima/inspekciji u Kantonu Sarajevo, nadležnim tijelima/inspekciji u Gradu Sarajevo, Kantonalnom tužilaštvu KS, MUP-u KS, te medijima.  

U njemu navode: „Osporavamo planiranu gradnju i tražimo da je privremeno zaustavite te provjerite, prvo, pitanje pravovaljanosti procedure izdavanja svih dozvola za gradnju, i drugo, pitanje sigurnosti ljudi i imovine. Stanari susjednih zgrada i vlasnici garaža su upoznali općinskog načelnika, gosp. Hasana Tanovića na sastanku 3. 6. 2022. da prilikom izdavanja potrebnih dozvola nije ispoštovana procedura obavezne konsultacije vlasnika okolnih objekata. Drugo, građani u Emerika Bluma i Trnovskoj zabrinuti su za svoju sigurnost i sigurnost svoje imovine iz više razloga.“ 

 
 

„Građani zgroženi i ugroženi“ 

Prema podacima koje su nam dostavili stanari, nakon nalaza dimnjačara u jednom od objekata i prilikom pregleda dimnovodnih kanala kamerom, ustanovljeno je da je došlo do razmaknuća stojnih elemenata u obimu od 0,5 cm do 2-3 cm. Pregled dimnjaka je izvršen 5. 11. 2022 i navodi se da su dimnjaci u prohodnom stanju.

 

Prema fotografijama podrumskih prostorija, u Emerika Bluma 9 došlo je do prodiranja vode prema novom gradilištu, što je problem odranije, još prije gradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici Ljubljanska.

 

Od onih koji su reagovali na ovaj problem su pojedini vijećnici u Općini Novo Sarajevo, među kojima Srđan Srdić, koji je istakao da kao vijećnik već drugi mandat u Vijeću Novo Sarajevo nije upoznat sa ovom situacijom.  

„Građani su zgroženi, a mogli bi biti i ugroženi“, poručio je Srdić. 

Ivo Riter – čuvar svog doma 

Među onima koji se ističu da bi mogli biti ugroženi je nekadašnji delegat u Skupštini Grada Sarajeva, a sada penzioner Ivo Riter, koji stanuje u zgradi u ulici Trnovska 9 koja se nalazi odmah pored gradilišta, a koja je već dugi niz godina u ruševnom stanju. Ovaj objekt jedan je od onih iz „austrijske gradnje“, a kako navodi vijećnik iz Općine Novo Sarajevo, Arslan Dučić, ovaj objekt trebao bi imati arhitektonski i ambijentalni značaj za Grad Sarajevo, te biti zaštićen.

Ivo Riter je u ovom objektu vlasnik stanarskog prava, a nakon nedavnog izlaska iz bolnice dobio je nalog da mora napustiti svoj stan, te mu je Općina Novo Sarajevo, nakon sjednice Općinskog vijeća ponudila zamjenski, manji od onog u kojem živi, na korištenje od godinu dana, što je on odbio. 

 

Stanari okolnih stambenih objekata svakodnevno apeluju na nadležne organe da reaguju jer smatraju da je ugrožena njihova, ali i sigurnost stanova i objekata u kojima žive.  Jedna od stanarki, Edina Kamenica, za FACE je poručila da se osjeća ugroženo, kao i mnoge njene komšije. 

„Željela bih da kad uđem u svoj stan ne razmišljam šta će da bude. Voda u ulazu 9 prodire već godinama, a mi se plašimo da će od daljih raskopavanja biti gore“, poručila je. 

Šta kažu investitori? 

S ciljem jasnije i objektivnije informisanosti javnosti, kontaktirali smo investitore stambeno-poslovnog objekta „Residence Ljubljanska 10“, koji su istakli da su svi objekti koje stanari navode kao ugrožene daleko od predmetne građevine osim objekta u kojem stanuje Ivo Riter. Govoreći o tom objektu, investitori su poručili da je riječ o tehničkom pitanju, te da gospodin Ivo Riter stanuje u prizemlju objekta za koji niti jedna komisija ne bi mogla dati upotrebnu dozvolu. 

„Objekt je neupotrebljiv i opasan u građevinskom i sigurnosnom smislu. Općina posjeduje 'pun registrator dokumenata' po ovom pitanju. Objekt Trnovska 9 pripada reprezentativnim građevinama iz austrijskog perioda i kao takva spada u kategoriju zaštićenih građevina, kao kulturna baština, sa razlogom. Kako vrijeme prolazi, stanje objekta se pogoršava, pa nije potrebno naglašavati hitnost njegovog spašavanja. Ali kako, kad u njemu postoji stanar?“ 

Ugroženost stanara – nepromišljene priče ili realnost? 

Govoreći o mogućoj ugroženosti stanara okolnih stambenih objekata, investitori su za FACE poručili: 

„Novi stambeni objekt sa podzemnom garažom je 'potpuno omeđen vlastitim šipovima' te se pored njih kao 'boca' spušta u temeljno tlo. Ispod cijelog objekta je temeljna ploča koja će stajati na veoma tvrdom tlu – laporu, tako da se ne očekuju slijeganja ispod objekta, s obzirom na veliku dubinu ukopavanja. Projekt zaštite građevinske jame, i njegova izvedba koja je već počela, osigurava stabilnost terena i ostalih objekata, kao i veoma frekventne Ljubljanske ulice.“ 

Kada je riječ o potencijalnoj nesigurnosti stanara, kao i podzemnim vodama, oštećenjima na dimnjacima u ulici Emerika Bluma, investitori poručuju da je nepristojno dovoditi u vezu dimnjak od itekako udaljenog novog objekta, koji treba da se gradi.  

„Pitanje podzemnih voda je uvijek dio 'paušalnih i nepromišljenih' amaterskih priča. Niko ne treba da očekuje 'podzemnu rijeku' koja će odnijeti garaže ili zgradu sa oštećenim dimnjacima u ulici Emerika Bluma. Zaista je, u najmanju ruku, nepristojno dovoditi u vezu dimnjak od itekako udaljenog novog objekta, koji treba da se gradi“, poručuju.  

Ono što je također bilo sporno kroz proces i problem koji je nastao među stanarima okolnih stambenih objekata i investitora je i izdavanje građevinske dozvole, kao i sama gradnja. 

„Sam proces dobijanja građevinske dozvole trajao je oko godinu dana i ista je izdata u skladu sa Regulacionim planom. Radovi se izvode u skladu sa predviđenom dinamikom i vremenskim uslovima, a plan završetka gradnje je sredina 2024. godine.“

Općina Novo Sarajevo: „Porodici Riter obezbijediti iseljenje!“

O kompletnoj situaciji oglasili su se i iz Općine Novo Sarajevo, gdje su pojasnili stanje i postupke Općine, te načelnika Tanovića kako o situaciji sa objektom u kojem stanuje Ivo Riter, tako i o gradnji stambeno-poslovnog objekta u ulici Ljubljanska 10.

Pojašnjavajući problem stambene jedinice u kojoj dugi niz godina žive članovi porodice Riter iz Općine navode da problemi u ovom objektu počinju još prije više od 20 godina, te da nisu nastali izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju objekta u ulici Ljubljanska 10.

„Zbog lošeg stanja u kojem se objekt nalazio još 2008. godine urađen je Elaborat o istražnim radovima na konstrukciji objekta od strane Građevinskog fakulteta, IMK instituta za meterijale i konstrukcije Sarajevo, nakon čega je u zaključcima spomenutog elaborata navedeno da ni horizontalni ni vertikalni elementi nemaju propisanu sigurnost uz preporuku da se izvrši razgradnja i ponovna izgradnja objekta. Općina Novo Sarajevo je obezbijedila Izvedbeni projekt rekonstrukcije nosive konstrukcije objekta izrađen od strane IMK Građevinskog fakulteta u Sarajevu dana 26. 2. 2010.godine na koji Zavod za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa KS nije dao svoju saglasnost budući da nije tretirana arhitektonska faza. Pošto je predmetni objekt stambenog karaktera i pod zaštitom je Zavoda, Općina Novo Sarajevo je isti u više navrata kandidovala za Program 'Velike opravke' na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada Kantona Sarajevo. Do sada ovaj prijedlog nikad nije prihvaćen od strane nadležnog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a najvjerovatnije zbog iznimno velikih troškova koje restauracija ovakvog objekta i zahtijeva“, navode.

Također, po pitanju stručnog mišljenja o stanju konstrukcije objekta kolektivnog stanovanja u ovom stambenom objektu navode da je 5. 3. 2015. godine zaključeno da je stanje cjelokupne konstrukcije kritično, te da ne garantuje nikakvu sigurnost i da se očekuju urušavanja dijelova konstrukcije, što ističu da se dogodilo 2019. godine. Za ovu godinu ističu da je porodici Riter bila naložena zabrana upotrebe devastiranog stambenog objekta Rješenjem Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo jer je objekt po stručnom nalazu bio opasan za korištenje jer je došlo do urušavanja cijelog stropa u dijelu zgrade, a kasnije je na ovo rješenje uložena žalba, koju Kantonalni sud poništava i vraća postupak na početak.

Da li je Ivo Riter odbio izmještanje u više stanova prethodnih godina?

Iz Općine navode da je Ivo Riter odbio izmještanje u neku od uslovnih stambenih jedinica u vlasništvu Općine, te da mu je od 2005. godine nuđeno više njih.  O novom stanu koji je ponuđen porodici Riter na korištenje od godinu dana iz Općine poručuju:

„Svrha realizacije ove mjere je da se porodici Riter što prije obezbijedi iseljenje iz postojećeg devastiranog objekta koji nije siguran za korištenje, te ugrožava život iste. Svjesni činjenice da se radi o stanu koji je manje kvadrature u odnosu na onaj koji porodica Riter koristi, ovo je trenutno najbrže rješenje, jer je jedini koji je u potpunosti renoviran i odmah useljiv.“

Također, naglašavaju da će nadležne službe pristupiti pronalasku i renoviranju većeg stana na nižoj etaži gdje bi se porodica Riter mogla preseliti.

Ljubljanska 10: Da li je bilo nekih nepredviđenih radnji za ovaj objekt?

Po pitanju gradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici Ljubljanska 10, iz Općine Novo Sarajevo poručili su:

„Pravomoćnim rješenjem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo, investitoru E-SPV d.o.o. Sarajevo je izdata urbanistička saglasnost za radove na izgradnji stambeno-poslovnog objekta, na mjestu ranije srušenih legalnih objekata u ulici Ljubljanska broj 10 u Sarajevu. Prema stručnim nalazima vještaka geodete i urbaniste, utvrđeno je da su na predmetnoj parceli koju je činio neuređen parking prostor, ranije egzistirala tri legalna objekta, upisana u zemljišne knjige. Predmetni lokalitet se nalazi u obuhvatu Regulacionog plana 'Kovačići', a koji je usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva 29. 5. 2013. godine. Nikakve se nepredviđene i nepoznate procesne radnje nisu dogodile, niti je ova općinska administracija učinila bilo šta što nije odranije planirano i predviđeno na ovom lokalitetu. Budući da je ovim Regulacionim planom planirana izgradnja stambenog-poslovnog objekta u ulici Ljubljanska broj 10, koji se nalazi u zoni zaštite B, cjelina Ljubljanske ulice (donji dio Kovačića), Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma je bila obavezna pribaviti saglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo, što je i učinjeno.“

Posebno naglašavaju da je idejni projekt urađen u skladu sa Regulacionim planom određenim urbanističko-tehničkim uvjetima, te da je utvrđeno da postoje uslovi za izdavanje urbanističke saglasnosti. Na osnovu ove saglasnosti pribavljeno je Rješenje o saglasnosti Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo za glavni projekt objekta u ulici Ljubljanska 10, te i ostale propisane saglasnosti, nakon čega je investitoru izdato odbrenje za građenje.

Shodno različitim stavovima i nastalim problemima te kompliciranoj situaciji, još uvijek je nepoznato kako će se odvijati dalji tok dešavanja, kao i da li je zaista bilo nepravilnosti.

Istraživački tim "Face.ba" nastavit će pratiti rasplet slučaja, te o svemu obavještavati javnost pravovremeno i objektivno. 

Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.