Vijesti
Objavljen plan vakcinacije građana Zenice protiv korona virusa (FOTO) Prema planu vakcinacije, cijeli proces vakcinacije jedne osobe od dolaska do odlaska s lokacije ne bi trebao biti duži od pola sata. Također, bit će pojačane kontrole poštivanja propisanih higijenskoepidemioloških mjera.

Operativni tim za vakcinaciju građana protiv koronavirusa u JU ,,Dom zdravlja" Zenica kojim rukovodi direktorica dr. sc. prim. Mersija Kasumović, u saradnji sa Gradom Zenica i JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica, u proteklom periodu intenzivno je radio na pripremi Plana za vakcinaciju građana Zenice protiv koronavirusa, a sada je objavljen i plan vakcinacije.

Nakon što u JU ,,Dom zdravlja” Zenica budu dostavljene velike količine vakcina, vakcinacija građana Zenice sprovodit će se u Gradskoj areni u Zenici. U slučaju da se bude trebalo vakcinisati više od 1.000 građana, bit će angažovano oko 150 osoba i to, radnika JU,,Dom zdravlja” Zenica, pripadnika Civilne zaštite Grada Zenica, aktivista Crvenog krsta Zenice i radnika JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica.

Prema planu vakcinacije koji je uradio Operativni tim za vakcinaciju građana protiv COVID-a 19 i odobrila direktorica JU ,,Dom zdravlja” Zenica, građani Zenice će koristiti tri ulaza, od kojih je jedan predviđen za invalide i teže pokretne osobe. Svi građani bit će dužni prilikom dolaska na vakcinaciju ponijeti sa sobom identifikacioni dokument na kojem se nalazi jedinstveni matični broj.

“Koordinatori projekta do sada su održali niz sastanaka sa angažovanim licima, koji će dati svoj doprinos da se u Zenici na što bolji način organizuje i sprovede postupak vakcinacije građana. JU ‘Dom zdravlja’ Zenica osigurat će na dan vakcinacije potrebnu informatičku opremu, sa korištenjem zdravstveno-informacionog sistema. Grad Zenica obezbijedit će sve potrebne uslove za naše građane u Gradskoj areni Zenica, kako bi postupak vakcinacije bio sproveden na nacčin kako je to utvrđeno u Planu vakcinacije građana Zenice protiv COVID-a 19 koji je donesen u JU +Dom zdravlja’ Zenica”, naveli su JU “Dom zdravlja” Zenica.

U Gradskoj areni Zenica na dan vakcinaclje napravit će se po 7 punktova za ljekarske preglede, 7 punktova za vakcinaciju, 7 punktova za administraciju i čekaonica za opservaciju gdje će građani nakon primljene vakcine biti pod nadzorom medicinskih radnika JU ,,Dom zdravlja” Zenica. Za vrljeme boravka građana u čekaonici Gradske arene u Zenici, Grad Zenica obezbijedio je osvježavajuće napitke.

Prema planu vakcinacije, cijeli proces vakcinacije jedne osobe od dolaska do odlaska s lokacije ne bi trebao biti duži od pola sata. Također, bit će pojačane kontrole poštivanja propisanih higijenskoepidemioloških mjera.

Prioritet u vakcinisanju imaju zdravstveni radnici, osoblje i korisnici staračkih domova, nakon čega slijedi druga faza kojom je predviđena vakcinacija osoba starijih od 60 godina i hroničnih bolesnika.

U trećoj fazi predviđena je vakcinacija zdravlh osoba od 18-64 godine koje rade u značajnim javnim službama (obrazovne institucije, policija, oružane snage, vatrogasci, civilna zaštita, javni prijevoz).

Datum i vrijeme vakcinacije bit će naknadno određeni u zavisnosti od pristizanja veće količine vakcina u JU ,,Dom zdravlja” Zenica. Pacijenti će biti obaviješteni putem medija i nadležnih ambulanti porodične medicine.

Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.