Vijesti
Ombudsmeni za ljudska prava utvrdili: Nadin Smajlović uskraćeno osnovno ljudsko pravo na liječenje! Univerzitetski klinički centar u Sarajevu, na čelu sa Sebijom Izetbegović, maloljetnoj Nadin Smajlović uskratio je osnovno ljudsko pravo na liječenje!

Ono što je postalo predmet istraga, tabu tema, rak rana društva, prije nekoliko dana utvrdila je i Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH. I TO DRUGI PUT!

Univerzitetski klinički centar u Sarajevu, na čelu sa Sebijom Izetbegović, maloljetnoj Nadin Smajlović uskratio je osnovno ljudsko pravo na liječenje!

Akcenat se stavlja na Preporuku Ombudsmena BiH broj: P-105/ 20 od 03.06.2020. godine, kojom je utvrđeno da pacijentica mldb. Nadin Smajlović nije imala mogućnost pristupa zdravstvenoj zaštiti u skladu sa općeprihvaćenim, zakonskim, ustavnim, i međunarodnim principima dostupnosti, prihvatljivosti, kvalitete i pristupačnosti zdravstvenih usluga za svakog pacijenta, a posebno za dijete kao posebno zaštićenu kategoriju.

Za "Sarajevsku seharu" je govorila advokatica porodice Smajlović, Maida Galijatović.

Nije pokrenuta procedura izmještanja u inostranstvo

Galijatović je podsjetila da je Pedijatrijska klinika odustala od pokretanja procedure izmještanja u inostranstvo Nadin Smajlović iako joj nisu mogli pružiti adekvatnu zdravstvenu uslugu u KCUS-u.

“I pored toga što su u otpusnom pismu od 8.11.2019. godine konstatovali da je zbog kompleksnosti zdravstvenog stanja djevojčice, ozbiljnosti udruženih bolesti na jednom organu (jetri), nedostupnosti adekvatne terapije i medikamenata, najbolji benefit za dijete da liječenje nastavi u inostranstvu“, kazala je Galijatović za Sarajevsku seharu.Ombudsmeni su svojom preporukom ukazali na nedostatke Pravilnika o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo, koji propisuje da se procedura izmještanja na liječenje u inostranstvu na teret federalnog fonda solidarnosti može pokrenuti samo na prijedlog univerzitetske – kliničke bolnice, što je u konkretnom slučaju izostalo.Pacijentica nije dobila nikakav akt niti bilo kakvo drugo pravno sredstvo da u ovakvoj proceduri zaštiti svoja prava.“I pored niza obraćanja, zahtjeva i molbi upućenih pismeno na adresu KCUS, radi pokretanja procedure izmještanja radi liječenja u inostranstvu, roditelji Nadin Smajlović nisu dobili nikakav akt na koji se mogu žaliti ili koji mogu uputiti nekom drugom organu da riješi i odluči o ovom pitanju. Ombudsmeni su utvrdili da su podnosioci žalbe ostali uskraćeni za mogućnost ostvarivanja svojih prava u FBiH“, pojasnila nam je Galijatović.

Dakle, prava pacijentice ostala su nezaštićena obzirom da su mogućnosti i prava pacijenta na pravovremeno liječenje i dostupnost adekvatne zdravstvene zaštite u propisanoj proceduri po osnovu važećeg Pravilnika ugroženi, jer na nepostupanje KCUS-a nije bila predviđena pravovremena i učinkovita reakcija bilo kojeg organa u FBiH.U stavu prvom Preporuke Ombudsmen BiH su izdali Preporuku da Federalno ministarstvo zdravstva izvrši dopunu Pravilnika o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo u tom pravcu.U stavu drugom preporuke Ombudsmena zatraženo je da KCUS porodici Smajlović odgovori svojom odlukom na njihove pismene zahtjeve u vezi rješavanja statusa mldb. pacijentice Nadin Smajlović.

U stavu trećem preporučuje se KCUS da pokloni dodatnu pažnju zaštiti prava privatnosti i podataka o liječenju pacijenata, sa posebnom pažnjom u odnosu na djecu, te da u roku od 30 dana izvijeste Ombudsmena za ljudska prava BiH o realizaciji Preporuke.

“Dana 29.12.2021. godine, nakon jednu i po godinu od izdavanja Preporuke, Ombudsmeni su našim strankama dostavili izvještaj o (ne)realizaciji navedene Preporuke, iz kog je vidljivo da je Ministarstvo dana 23.12.2020. godine obavijestilo Ombudsmena da će se pristupiiti ispravljanju nedostataka u Pravilnku (za sada još uvijek ne znamo kada op.a.), te da je KCUS dana 22.12.2020.g. dostavio obrazloženje iz kojeg se vidi da ponavljaju iste argumente bez da su postupili po izdatoj Preporuci“, dodaje Galijatović.

Ovim putem podsjećamo i na presudu Općinskog suda u Sarajevu prema kojoj je KCUS povrijedio pravo na privatnost Nadin, Amine i Denisa Smajlovića objavom ličnih podataka o zdravstvenom stanju malodobne Nadin Smajlović, objavom ličnih podataka iz radnog odnosa Amine Smajlović objavljenim u saopćenju za javnost Discipline za zdravlje djeteta Pedijatrijske klinike i KCUS-a od 18.11.2019. i saopćenju Očne klinike KCUS-a od 20.11.2019. godine.

Prema toj presudi ustanovljeno je da KCUS mora isplatiti 35.000 KM porodici Smajlović, te uputiti javno izvinjenje porodici na zvaničnoj web stranici.

Ipak, samo dan prije isteka roka KCUS je uložio žalbu.

Advokatica Galijatović kazala nam je da postupak može trajati godinama.

“Predmet se nalazi na drugostepenom Kantonalnom sudu u Sarajevu. Postupak može dugo trajati i isti nije povezan sa odlukom Ombudsmena. Ostaje da čekamo odluku drugostepenog suda i vjerujemo u pravdu i pravnu državu“, kazala je Galijatović.

Podsjećamo vas na gostovanje majke Amine i djevojčice Nadin Smajlović na FACE TV. 

 
 
Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.