Vijesti
Premijer Ružnić pisao svim institucijama. Zabrinut da bi BiH mogla postati evropski centar za migrante (FOTO) Navedenim izmjenama je potrebno pristupiti u pravcu zaštite imovine rađana BiH ili pristupiti donošenju novog propisa koji bi tretirao status ilegalnih migranata u BiH.
#

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić uputio je danas pismo institucijama BiH u u kojem poziva da se zajedničkim snagama poduzmu konkretni koraci u uspostavljanju jake državne koordinacije u upravljanju migrantskom krizom. Ružnić apeluje na nadležne institucije da proaktivno poduzimaju korake zaštite pozicije BiH u dugoročnom kontekstu dešavanja u institucijama Evropske unije, konkretno polazeći od politike migracija

Izostali rezultati na terenu

“Ukazujemo na nužnost dugoročnog, analitičkog razmišljanja i pristupa problematici migracija u BiH, kao zemlji na granici EU, posebno u okviru definiranja novog Pakta o azilu i migracijama Evropske komisije koji u fokus stavlja vraćanje ilegalnih migranata i njihovo zadržavanje na vanjskim granicama EU, te da ne dozvole pokušaje prebacivanja odgovornosti za azil i zloupotrebe razvojne pomoći i drugih alata za vršenje pritiska na BiH kao prvu zemlju nečlanicu na vanjskoj granici EU.

S obzirom da USK u posljednje tri godine podnosi najveći teret migrantske krize u BiH kroz koji je u proteklom periodu prošlo više od 100.000 ilegalnih migranata, od čega 70.000 registrovanih kod Službe za strance, sa žaljenjem, a na osnovu dosadašnjeg iskustva i trenutnog stanja na području UKS, moramo konstatirati da zbog nedostatka adekvatne koordinacije aktivnosti između međunarodnih partnera, nadležnih državnih institucija za pitanje migracija i lokalnih vlasti koje u operativnom smislu nose najveći teret migrantske krize, rezultati na terenu su izostali te se rješenje isključivo tražilo od USK”, navodi se u pismu.

U cilju zaštite, kako građana USK, tako i ilegalnih migranata, dodaje se dalje, a u cilju uspostavljanja jake državne koordinacije i upravljanja procesom migracije, potrebno je ravnomjerno rasporediti kampove za prihvat migranata na teritoriji BiH kako bi se smanjio pritisak na zapadni dio zemlje, odnosno USK. Premijer USK posebno naglašava potrebi definiranja stava države BiH po pitanju prijedloga novog Pakta o azilu i migracijama EK koji u fokus stavlja vraćanje ilegalnih migranata i njihovo zadržavanje na vanjskim granicama EU.

“Stoga je neophodno odmah pristupiti izradi strateškog dokumenta koji bi bio rezultat zajedničkog koordiniranog rada svih nivoa vlasti gdje bi se definirali temeljni principi, svi relevantni pokazatelji sa terena i neophodne aktivnosti nadležnih institucija za određeno vremensko razdoblje, a sve u cilju upravljanja migracijama u BiH. Potrebno je određivanje kvota za prihvat ilegalnih migranata u BiH i raspoloživih smještajnih kapaciteta kojima će upravljati nadležne državne institucije.

Sudeći po insistiranju na vraćanju i zadržavanju ilegalnih migranata na vanjskim granicama EU jedna od zemalja mogla bi postati hotspot te cijenimo hitno potrebnim reagirati kako to ne bi bila sudbina BiH na koji bi, uz opterećenje za humani prihvat tranzita lako mogao biti prebačen i teret trijaže, detencije i vraćanja migranata koji budu odbijeni u zahtjevima za azil u državama članicama EU. Ovim, pored problematike readmisije, preciznije nasilnog vraćanja hiljada ilegalnih migranata s područja Hrvatske u BiH, mimo Sporazuma o readmisiji, dugoročno se otvara i nova prijetnja po sigurnost BiH i situacija zahtijeva da država BiH govori jednim glasom.

Napominjemo da nam je finansijska pomoć EU potrebna da bi se nosili sa stanjem uzrokovanim globalnim problemom migracija, ali da finansijska pomoć neće riješiti problem ukoliko uvjetuje otvaranje beskonačnog broja novih kampova za migrante. Nimalo ne ohrabruje ni najava ‘feleksibilnosti’ za države EU po kojoj se mogu izjasniti da li će prihvatiti tražitelje azila ili će sponzorski pomagati graničnim državama do kojih sz došli ilegalni migranti, da ih vrati u zemlje porijekla”, upozorava Ružnić.

On poziva nadležne institucije da u cilju efikasnije kontrole istočne granice BiH hitno pristupe opremanju Granične policije BiH sofisticiranom opremom potrebnom za njihov rad na terenu i kadrovsko jačanje ove policijske agencije, kao i angažovanje policijske agencije, kao i angažovanje drugih policijskih agencija kao ispomoć na istočnoj granici BiH.

“Za upravljanje migracijama i postupanje nadležnih policijskih i drugih agencija potrebno je da se pristupi izmjenama i dopunama Zakona o azilu i Zakona o strancima BiH. Smatramo da navedeni zakoni ne tretiraju adekvatno trenutno prisustvo ilegalnih migranata u BiH. Usvajanjem izmjena i dopuna ova dva zakona regulisala bi se pitanja migracionih tokova u BiH, između ostalog, postupak ulaska stranaca u BiH i njihov boravak, a sve a bi se spriječila bilo kakva diskriminacija i neravnopravnost te osiguralo uživanje najvišeg stepena ljudskih prava u skladu sa međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU.

Navedenim izmjenama je potrebno pristupiti u pravcu zaštite imovine rađana BiH ili pristupiti donošenju novog propisa koji bi tretirao status ilegalnih migranata u BiH.
Vrijeme je da zajedno odgovorimo na izazove koji su pred BiH u upravljanju migracijama, poučeni iskustvom iz proteklih godina te u najboljem interesu naše države i građana BiH čija vrijednost nije manja time što nismo formalno članica EU.

Vjerujući da ćete prepoznati ovaj krucijalni problem s kojim se trenutno najviše suočavaju građani i vlast USK, a sve u cilju koordinacije u aktivnostima upravljanja migrantskom krizom koja za nekoliko mjeseci može eskalirati na cijelom području BiH, posebno zbog nadolazećeg novog vala migranata na proljeće, što je i jedan od dodatnih razloga da u naredna tri mjeseca trajno riješe ključni problem tranzita i boravka ilegalnih migranata”, navodi se u pismu premijera USK.

Zakonito djelovanje

Ružnić na kraju poziva na zajedničko institucionalno zakonito djelovanje na rješavanju zajedničkih izazova kao što su krijumčarenje migranata i izgradnju zakonitih načina ulaska i zadržavanja ilegalnih migranata u BiH, u odnosu na prijedlog Pakta država članica EU po kojem mogu odlučiti prihvatiti (premjestiti) podnositelje zahtjeva za azil ili se obavezati na vraćanje nezakonitih migranata.

Pismo je otišlo na adrese Predsjedništva BiH, Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, klubova poslanika Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća ministara, Ministarstva sigurnosti, Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Doma naroda Parlamenta FBiH, klubova poslanika Parlamenta FBiH, Vlade FBiH, Skupštine RS, Vlade RS, Skupštine Brčko distrikta, Vlade Brčko distrikta, vlada kantona i Saveza općina i gradova FBiH.

  
Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.