Vijesti
Koliko je zajednica spremna da poštuje osobe sa invaliditetom?
Zašto invaliditet nikad ne smije biti identitet: Sarajevske studentice dale glas obespravljenim i pozvale na promjene
Piše: Delina Voloder
Odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda donesene u oktobru 2022. godine, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom proglašen je i obilježava se 3. 12.
#

Primarni cilj je podići svijest o važnosti poštovanja ovih osoba, uvažavanju njihovih prava i inkluziji u društvo.

Znaju li građani šta se obilježava 3. 12.?

Sa istim ciljem, studentice Pedagoškog fakulteta u Sarajevu, među kojima je i Aida Šahinović, kreirale su edukativni video o osobama sa invaliditetom kojim žele poslati snažnu poruku bh. društvu.

U videu su prikazane osobe sa invaliditetom, njihovi primjeri svakodnevne borbe da budu dio zajednice... kroz isti se mogu uočiti i izjave građana i njihova (ne)upućenost šta predstavlja 3. 12., odnosno šta se obilježava ovog datuma. Kompletan video pogledajte na kraju njihovog gostovanja u našem jutarnjem programu UZbuđenje.

Invaliditet kao jedini identitet osobe – gdje griješimo?

Stigma, segregacija za bh. društvo su svakodnevnica i razlog zašto se na invaliditet gleda kao na jedini identitet osoba; to je razlog zašto ove osobe ostaju nevidljive u društvu i njihova se mišljenja ne priznaju kao važeća. 

„Ljudi nedovoljno poznaju tematiku, nisu educirani i nemaju empatiju za osobe sa invaliditetom. Često iz svojih nesigurnosti ne žele sebi priznati da osobe sa invaliditetom mogu mnogo više nego što misle“, poručuje Aida za FACE.

Brojna potencijalna rješenja: Kako dati prilike osobama sa invaliditetom?

Kako bi sami građani bili više osviješteni o poštovanju prava i samom Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, Aida navodi da postoje potencijalna rješenja, mogućnosti.

„Društveni stavovi, predrasude i stereotipi o osobama s invaliditetom velika su prepreka njihovoj integraciji i društvenoj afirmaciji, pa i ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i potreba. Stoga trebamo povećati svijest o ovom danu, a to se može ostvariti u vidu kampanje čiji je cilj uklanjanje predrasuda o osobama s invaliditetom, jednodnevne edukacije stanovništva BiH, seminarski radovi te prezentacije istih, kao i konferencije i uvođenje časova u osnovnim i srednjim školama u svrhu edukacije mlađih generacija o važnosti 3. decembra.“

Prema dosadašnjim statističkim podacima, u BiH trenutno živi oko 400. 000 osoba sa različitim stepenom invaliditeta i potrebe za podrškom, a položaj ovih osoba u BiH reguliše se pomoću nekoliko stotina domaćih i međunarodnih propisa.

„Jednako veliki broj državnih, entitetskih i lokalnih vlasti, domaćih nevladinih organizacija registrovanih na različitim nivoima, kao i međunarodnih organizacija bave se pitanjima osoba s invaliditetom, njihovim pravima i položajem u društvu“, poručuje studentica Aida Šahinović za FACE.

Koliko je zajednica spremna da poštuje osobe sa invaliditetom?

Ipak, pored svih konvencija i zakona, kako ističe Aida, svakodnevnica osoba sa invaliditetom je ispunjena preprekama, poput onih u kretanju, komunikaciji sa drugima, obavljanju svakodnevnih poslova...

„Životne odluke – obrazovanje, posao, samostalan i/ili porodičan život – nisu stvar ličnog izbora, već ovise o tome koliko je zajednica spremna da poštuje zakone i postavi rampu na ulaz u zgradu i lift, uključi lične asistente u nastavu... shvati da nečije fizičke karakteristike nisu razlog za život između četiri zida i da svaka osoba ima potencijale koji se mogu – i moraju – razviti i iskoristiti“, kazala je.

Švedska – pozitivan primjer

Poredeći stanje u BiH sa drugim državama, ona navodi da Švedska može poslužiti kao pozitivan primjer države koja nudi najveći izvor finansijske podrške osobama sa invaliditetom, a nakon nje slijedi Norveška koja obezbjeđuje mjesečnu pomoć osobama sa invaliditetom u iznosu od 2561 funtu.

BiH, Švedska, Norveška nisu jedine zemlje u kojima žive osobe sa invaliditetom, već se oko petnaest posto svjetske populacije, dakle više od milijardu ljudi, u svijetu susreće sa problemima sa invaliditetom.

Ipak, krećući „iz svoje avlije“ – BiH – nameće se pitanje postoje li naznake intenzivnijeg uključenja osoba sa invaliditetom u bh. društvo kroz rad, pružanje angažmana i generalno uvažavanje ili je to za naše društvo nešto imaginarno...

Svijetla budućnost osoba sa invaliditetom – dug i iscrpan put, ali ostvariv

Aida Šahinović za FACE naglašava da uz velike napore i podršku, osobe sa invaliditetom mogu uspjeti, ali da su potrebna velika materijalna ulaganja, ali i zalaganja društva da bi kompletna zajednica stekla svijest o važnosti prava ovih osoba.

Kao dio društva, svojim zalaganjem Aida i njene kolegice već imaju u planu neke od narednih koraka za povećanje osviještenosti o problemima osoba sa invaliditetom, a kako ističe, riječ je novim projektima koje željno iščekuju i za koje se nadaju da će uspješno realizovati, te na taj način napraviti korak dalje ka svjetlijoj budućnosti osoba sa invaliditetom u BiH.

Put do svjetlije budućnosti za ove osobe je dug i iscrpan, ali nije nemoguć.

„Na tom putu trebaju se ujediniti svi – od najviših institucija do najmanjeg pojedinca. Uz to, svijetla budućnost osoba sa invaliditetom u BiH je realna“, poručila je Aida.

Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.