Vijesti
Zvaničnici Tužilaštva BiH na savjetovanju iz krivičnopravne oblasti
#

Glavna tužiteljica Gordana Tadić i tužioci Tužilaštva BiH imali su uloge moderatora, izlagača i učesnika na više tema iz tužilačke prakse, iz nadležnosti Tužilaštva BiH.
Centralna tema pravnog savjetovanja na kojem učestvuju zvaničnici tužilaštava, sudova, Ministarstva pravde, Advokatske komore i nevladinog sektora odnosi se na primjenu materijalnih i procesnih odredbi krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini.

Glavna tužiteljica Gordana Tadić je bila moderator sesije o aktuelnim izazovima u borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata u Bosni i Hercegovini kao vrlo aktuelne teme u okviru migracijskih kretanja u BiH, u okviru koje je izlaganje imala i tužiteljica Tužilaštva BiH Merisa Nurkić.

Tužilac Tužilaštva BiH Sedin Idrizović je imao stručno izlaganje na temu izmjene optužnice na glavnom pretresu i situacija u praksi, tužiteljica Vedrana Mijović je govorila o mjerama zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini, tužilac Mersudin Pružan je izlagao na temu prigovora prilikom ispitivanja svjedoka na glavnom pretresu, a tužilac Miroslav Marković je posvetio izlaganje principu zakonitosti i imunitetu svjedoka u krivičnim postupcima.

Marković je bio i u organizacijskom odboru savjetovanja.

U okviru savjetovanja učesnici su učestvovali na panelima koji su se odnosili na stručna pitanja iz oblasti procesuiranja predmeta ratnih zločina, finansijskog i privrednog kriminala, zloupotrebe položaja ili ovlasti, oduzimanja nezakonite imovinske koristi, a također značajne su bile i sesije na kojima su se učesnici bavili detaljima iz prakse koji se odnose na stručna vještačenja, krivična djela počinjena na internetu te saslušanje svjedoka putem video-linka, kao i brojne druge teme iz svakodnevne pravosudne prakse, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.