Vijesti
Preminuo Berislav Topić, redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH Akademik Berislav, redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, preminuo je u Zagrebu u 92. godini.
#

Akademik Berislav Topić rođen je 1931. godine u Širokom Brijegu. Diplomirao je 1958. na Stomatološkom odsjeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao 1965. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je 1968. i habilitirao.

Godine 1972. postao je specijalista za bolesti usta i zuba i 1973. doktorirao. Od 1958. do 1962. radio je u polivalentnoj stomatološkoj službi kao stomatolog opće prakse u bolnici Sestre milosrdnice Zagreb, Medicinskom centru Labin, VMA Beograd, Vojnoj bolnici Sarajevo i Zdravstvenoj stanici Široki Brijeg.

Od 1962. do 1993. je prvo asistent, zatim docent, pa vanredni i redovni profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U periodu od 1994. do 2000. godine radio je kao redovni profesor na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pod konac 1992. godine zbog ratne povrede liječen je na Klinici za ortopediju u Sarajevu dva mjeseca.

Tri mjeseca tokom 1970. godine proveo je na stručnom boravku na Stomatološkoj klinici Medicinskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu. Naredne, 1971. godine dobio je šestomjesečnu stipendiju Svjetske zdravstvene organizacije na Royal Dental Hospital - Periodontology Univerziteta u Londonu. Period 1978–1979. proveo je sabbatical year na Eastman Dental Hospital - Oral medicine Univerziteta u Londonu na subspecijalizaciji iz oralne imunologije.

Tokom 1984. pohađao je petnaestodnevni tečaj iz oralne patohistologije na School of Clinical Dentistry, University of Sheffield, a 1995. godine proveo je mjesec dana na stručno-znanstvenom boravku na Stomatološkoj klinici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Gracu.

Područja njegova znanstveno istraživačkog rada su bila: mikrocirkulacija u zubnoj pulpi, depozicija Sr-90 u zubima, mikroelementi u oralnim uzorcima, dentalna antropologija od krapinskog neandertalca do recentnih ljudi, eksperimentalne metode u mukogingivalnoj kirurgiji, oralna imunologija, protokoli i evaluacija liječenja kliničkih entiteta u oralnoj medicini i parodontologiji, epidemiološke studije o oralnom zdravlju, organizacija stomatološke zaštite u svrhu unaprjeđenja oralnog zdravlja.

 

Njegova bibliografija sadržava više od 400 referencija: znanstvenih i stručnih radova, projekata, udžbenika, monografija, kongresnih referata, predavanja, recenzija, popularnih članaka, mentorstava u magisterijima i disertacijama.

Osim naučnog rada, obavljao je i dužnosti generalnog sekretara Društva ljekara BiH, upravnika Klinike Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te poslanika Zdravstveno- socijalnog vijeća Skupštine SRBiH za općine Široki Brijeg, Posušje i Grude.

Član je Balkanske medicinske unije, British Society of Periodontology, Europskog naučnog društva za karijes (ORCA), Commision Oral Health, Research and Epidemiology FDI (CORE), European Association for Oral Medicine (EAOM). Pored toga, imao je i niz drugih funkcija, kao što su zamjenik predsjednika Poslovodnog odbora UMC-a Sarajevo, prorektor za nastavu i nauku Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Organizacionog komiteta Univerzitet-danas u Dubrovniku, predsjednik Udruženja stomatologa Jugoslavije, član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, predsjednik Glavne podružnice HKD Napredak u Zagrebu, potpredsjednik Središnje uprave HKD Napredak u Sarajevu te član Upravnog odbora Fonda za stipendiranje Ivo Andrić – Vladimir Prelog HKD Napredak Sarajevo.

Bibliografski institut USA 1996. godine uvrstio ga u adresar Distinguish leadership. Godine 1999. organizirao je podružnicu HKD Napredak u New Yorku. Član je i Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Sarajevo te predsjednik Odbora za etiku i deontologiju Hrvatske stomatološke komore Zagreb, kao i jedan od dva glavna urednika časopisa ANUBiH Acta Medica Academica (od 2005. do 2015).

 

Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su nagrada "Veselin Masleša" i 27. juli. U organizaciji ANUBiH, Stomatološkog fakulteta Univerziteta Sarajevo i Komore liječnika stomatologa FBiH, 2011. godine radno i svečano obilježio je 80. godina života i 60. godina pripadnosti stomatologiji. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje medicinskih nauka izabran je 2002, a za redovnog 2008. godine.

Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.