Život i stil
Igre na snijegu koje su korisne za razvoj govora kod djece
#

Ono čemu će se svako dijete radovati jest pravljenje ovog sniježnog čovječuljka. Pokažite djetetu prije nego što izađete na snijeg fotografiju Snješka i pričajte kako se pravi i šta ćete raditi. Možete ponijeti od kuće dugmiće, mrkvu za nos, šerpu za glavu (kapu možete napraviti i od kartona). Kada budete pravili Snješka, objasnite djetetu da vam prvo treba jedna velika lopte od snijega, napravite je zajedno sa djetetom. Zatim, još dvije lopte različite veličine. Pokažite mu kako da ih stavi jednu na drugu ili mu vi pomozite. Izbrojite koliko lopti ima Snješko. Pitajte dijete šta je tijelo, a šta glava Snješka Bijelića, šta sve treba da ima na glavi? Ako ne može da nabroji sve dijelove glave (lica), pomozite mu. Na taj način dijete uči nove i obnavlja dijelove tijela koje već zna. Kada ste stavili dijelove tijela koji čine glavu, pitajte dijete šta još treba da ima Snješko na svom tijelu, zajedno od grana koje nađete u okolini napravite ruke. Kada je Snješko Bijelić gotov, zajedno izbrojite od koliko lopti se sastoji, koliko ima ruku, nogu, koliko očiju, itd., tako ćete vježbati prebrojavanje i brojnost dijelova tijela. Imenujte zajedno dijelove tijela na Snješku, uporedite jesu li lopte od snijega koje ste pravili iste veličine, neka vam dijete kaže koja je najmanja, a koja najveća. Ovom igrom vaše dijete spoznaje dijelove tijela, njihov međusobni odnos i brojnost, pojam broja kao količine, pojmove veliko/malo, vježba koordinaciju ruku…

 

Šaranje po snegu

Ako ste u parku ili na planini, pronađite jedan manji ravan dio negaženog snijega koji vam može predstavljati “tablu za pisanje”. Olovka vam može biti neka grančica koju možete naći u okolini. Pravite rupice u snijegu koje će dijete povezivati linijama. Možete mu reći da pravi talasaste cik-cak linije, da nacrta krug, kvadrat, kućicu ili nešto što ono voli, tako će mu biti zanimljivije da vježba grafomotorne aktivnosti.

 

Prati moje korake

Na neutabanom, čistom, snijegu ostavite tragove svojih stopala, odnosno koraka. Zadajte vašem djetetu da skače po tragovima vaših cipela, da stavlja u svaki trag po jednu nogu (npr. da krene prvo desnom nogom) ili da preskače vaše tragove i hoda između njih. Na ovaj način vježbate pažnju i koordinaciju nogu.

 

Grudvanje

Bez ovoga ne može proći ni jedna zima. Pokažite djetetu i zajedno s njim pravite grudve. Napravite grudve različitih veličina, a zatim, kada napravite više, možete ih podijeliti u dvije grupe (gomile) – velike i male. Gađajte se grudvama. Možete pronaći zid zgrade (garaže) na kome nema prozora i da gađate sa vašim djetetom, takmičite se ko će dobaciti više ili bacajte grudve ka prostranstvu koje vas okružuje i takmičite se ko će dobaciti dalje. Ova igra pomaže djetetu u razvoju praksije šake, koordinacije oko – ruka, usvajanju pojma veliko/malo, visoko/nisko, blizu/daleko itd.

 

Pustite mašti na volju i, zajedno sa djetetom, prepustite se čarima zime i snega. Vratite se u djetinjstvo i sjetite se čega ste se vi voljeli igrati na snijegu. Sada se igrajte svega toga, ali sa vašim djetetom. Na taj način će mu vrijeme na snijegu biti zanimljivije, a u isto vrijeme ćete mu i pomoći da razvije neke sposobnosti koje su bitne za njega.

FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.