Život i stil
Kako povećati produktivnost u ramazanu? Mnogi od nas se suočavaju sa obavezama, koje nam ne ostavljaju mnogo vremena za ovaj blagoslovljeni mjesec. Sigurna sam da ako bismo imali to vrijeme, taj jedan period u kojima ne bismo brinuli za obaveze, nego se u potpunosti posvetili ibadetu da bi
#

Mnogi od nas se suočavaju sa obavezama, koje nam ne ostavljaju mnogo vremena za ovaj blagoslovljeni mjesec. Sigurna sam da ako bismo imali to vrijeme, taj jedan period u kojima ne bismo brinuli za obaveze, nego se u potpunosti posvetili ibadetu da bismo bili najproduktivniji muslimani.

Shvatila sam da je životni koncept više od crnog i bijelog- da nije samo riječ o količini vremena koju imamo na raspolaganju, nego na kvalitetu utrošenog vremena, te onaj ko to vrijeme korisno iskoristi ima svo vrijeme ovog svijeta pa čak i više.

Svi mi imamo isto 24 satno vrijeme na dan. Ali kako ga koristimo? Za nas koji mislimo da ovaj ramazan vrijeme ne iskorištavamo na dovoljno dobar i koristan način, podsjećam sebe, i vas na par stvari kojima možemo napraviti svaku minutu korisnom.

1. Neka ti Kur’an bude najbolji prijatelj

I nosite ga uvijek sa sobom. Ako mislite da Kur’an posebno u toku ramazana proučite u cjelosti onda odvojite novac za džepni Kur’an tako ga možete čitati kad god budete imali vremena za to. Na ovaj način bit ćete u mogućnosti da postignete svoj cilj a nećete imati osjećaj da gubite vrijeme.

Kao dodatak reći ćemo da je Poslanik s.a.v.s rekao da postoje divne nagrade za učenje pojedinih sura iz Kur’ana:

Sura Fatiha je lijek za svaku bolest. [Darmi, Bahiqi] Ne pravite od vaše kuće groblje, šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekara [Saheeh Muslim]

Ko god nauči prvih deset ajeta sure Kehf bit će spašen od Dedždžala. [Saheeh Muslim]

Ko god prouči suru Kehf na dan džume, svjetlo će ga obasjavati između dvije džume

Svako ima srce, a srce Kur’ana je sura Jasin, ko god pročita suru Jasin Allah će mu dati nagradu kao da je 10 puta pročitao Kur’an. [Tirmizi and Darmi]

Ko god pročita suru Jasin zbog Allahovog zadovoljstva, njegovi grijesi će biti oprošteni, pa učite ovu suru kada god ste u mogućnosti. [Bahiqi]

Čitanje sure Ihlas je jednako čitanju jedne trećine Kur’ana

Ko god čita Ajetull Kursiju nakon svakog namaskog farza bit će pod Allahovom zaštitom I sigurnošću. [Dailmi uz potvrdu Sayeduna Ali] (Na sudnjem danu, prozivač će reći: O čitaču sure Enaam, dođi u Džennet zbog toga što si volio ovu suru.

Sura Tebareke, spašava od džehennemske vatre.

Šta god da radite a to ne počnete bismillom to što radite ostaje nedovršeno i nekompletno.

2. Čitaj, slušaj i uči

Razvojem tehnologije koja dominira našim životima danas, informacije o gotovo bilo kojem članku su nam lahko dostupne. I sa ovim informacijama dolazi znanje- mislim da znate šta želim iduće reći. Postoje stotine, ako ne i milioni izvora dostupnih nama a iz kojih možemo mi da “profitiramo”. Sljedeći put kada se nađete u autobusu ili vozu na putu za posao ili školu pronađite za sebe neki interesantan članak od kojeg ćete imati koristi. Zaglavili ste u saobraćaju na putu do škole ili posla? Iskoristite to vrijeme da naučite nešto sasvim novo. Put znanja nikada ne završava i ne možete reći da nema nešto novo za naučiti.

3. Tespih i zikr

Ok, šta ako su naši rasporedi toliko puni da jednostavno nemamo vremena da učimo Kur’an ili da pogledamo neka predavanja? Ovo ne znači da se ne možemo i dalje na druge načine prisjećati Allaha, kao na primjer kroz zikr. Allah dž.švoli one koji ga se prisjećaju, i on kaže u Kur’anu:

“I zaista se u spominjanju Allaha srca smiruju.” (Kur’an, 13:28)

Ako vam je teško da u tom trenutku imate Kur’an uz sebe onda pokušajte proučiti par kratkih sura za sebe te konstantno dovite i prisjećate se Allaha dž.š. kroz riječi: “Alhamdulillah”, “SubhanAllah” i “Astagfirullah”. Zapravo istigfar je spomenuo i Poslanik s.a.v.s u idućem hadisu a koji ima vjerodostojan lanac prenosilaca:

“O ljudi! Pokajte se Allahu i tražite Njegov oprost, sigurno ja to radim po 100 puta dnevno. [Saheeh Muslim]

S toga, trebalo bi da stalno činimo zikr ne samo kao stalni podsjetnik na Allaha dž.š nego kao i za ojačavanje veze s Uzvišenim.

I zato ako se osjećate kao beskorisni musliman ovog ramazana, nemojte. Skoro smo svi na istom stepenu, ali nije nikada kasno za promjene. Najboljih deset noći ovog mjeseca se približavaju jako brzo, a u njima je noć vrednija od hiljadu mjeseci. Tako in saa Allah uz ove savjete ostatak vašeg ramazana će sijati kao najljepša svjetlost.

Izvor: mojhidzab.com

Ostali članci
FACE TV vijesti u vasem email inboxu. Prijavite se na FACE Newsletter.